Bild: Daeun Jeong

Jaiyoung Cho

Cross Reaction

17 juli – 29 augusti

 

Cross Reaction
Hur kan saker och ting egentligen existera? Hur placerar de sig i tid och rum och hur mycket tid och rum upptar de? Jaiyoung Chos arbeten på Krognoshuset börjar med dessa frågor. Genom frågorna får Cho veta hur varje objekt förändrar sin identitet. Cho ser inte saker som oberoende eller individuella enheter, hon uppfattar dem som något som ständigt reagerar i förhållanden till de yttre villkor som råder, såsom tid, rum, de andra och samhället. För henne bör objekt därför betraktas som “rörelse” eller “tillstånd” snarare än stillastående föremål.

I utställningen experimenterar Cho med omärkbara processer där enskilda objekt med olika egenskaper möts, stöter på varandra och reagerar på och utifrån varandra. Hennes ready-made objects – tingen som vi använder i vårt dagliga liv – befinner sig i en okänd struktur och förlorar sina tilltänkta funktioner och roller. De skiljer sig från massprodukter som produceras på samma sätt i en statisk maskin. Chos passion för substans visualiseras ofta i oväntade former och den här gången använder hon en custom-made-metod där hon genom noggrann mätning tillverkar skräddarsydda kostymer för varje objekt.

Cho kallar sina skulpturer för “nya” kroppar, något som vi inte har upplevt tidigare. Medan de nyskapade kropparna delas upp, sätts ihop och positionerar om sig ifrågasätter hon förhållandet mellan individer och grupper och vår definition av normalitet och abnormitet.

 

 

I samband med utställningen kommer konstnären Cho och kuratorn Jeong att skapa olika programpunkter som erbjuder besökaren möjlighet att få en mer fördjupad inblick i Chos konstnärskap. De besökare som av olika anledningar inte har möjlighet att komma till själva Krognoshuset kan stifta bekantskap med utställningen i en kommande digital konstnärsvisning via Krognoshusets Youtubekanal.

Den 5–6 augusti kommer curatorn och konstpedagogen Jeong att utifrån utställningen göra en drop-in workshop för barn och unga utanför Krognoshuset.

Den 15 augusti arrangerar Konstföreningen Auras programgrupp tillsammans med konstnären och curatorn ett online-samtal mellan Lund och Seoul. Påverkar närmiljö kulturutövaren? I så fall hur? Utgångspunkter för samtalet tar sitt avstamp i Lunds unika och välbevarade medeltida stadskärna och rör sig vidare till Seouls dynamiska storstadskomplexitet.

 

 

Cross Reaction producerades i samarbete med curatorn Daeun Jeong.

Jaiyoung Cho (f.1979) är verksam i Seoul, Sydkorea. Cho studerade vid både Utrecht School of the Arts, M.A in Fine Art, Utrecht, Nederländerna och Ewha Womans University, Seoul, Korea.
Jaiyoung Cho tillhör en av Koreas mest framträdande konstnärer och har den senaste tiden snabbt etablerat sig på den asiatiska konstscenen. För mer info om konstnären www.jaiyoungcho.com

Daeun Jeong (f.1979) är bördig från Seoul och bosatt i södra Sverige. Jeong undersöker möjligheten till tvärkulturella utbyten mellan Norden och Korea genom att organisera utställningar och konstrelaterade evenemang. Hon innehar en magisterexamen i Art Curating, Chelsea College of Art and Design, London, England

 

 

Cross Reaction

How is it possible for matters to exist at all? How do they fit into time and space and how much time and space do they occupy? Jaiyoung Cho’s work at Korgnoshuset starts with these questions. By working with the questions Cho finds out how each object changes its identity. Cho does not see the objects as independent or individual entities but sees them as fluid in relation to the surroundings such as time, space, people and society. To her they should be seen as ”movement” or ”existence” rather than as an immobile object.

In the exhibition Cho experiments with invisible processes where single objects meet and react to each other. These ready-made objects, part of our daily lives, appear in an unknown structure and loose their ordinary functions and roles. Cho’s passion for substance is often visualized in unexpected forms and this time she employs a custom-made method creating carefully measured suits for each object.

Cho calls her sculptures “new bodies”, something we have not seen before. While the newly created bodies are partitioned, put together and repositioned she questions the relationship between individuals and groups and our definition of normality and abnormality.

 

Press

Förhandsartikel Skånska Dagbladet av Susan Badran

Artikel Sydsvenskan av konstkritiker Thomas Millroth

Artikel Skånska Dagbladet av Jon Jeppsson

 

With the support of Ministry of Culture, Sports & Tourism of Korea, Korea Arts Management Service, and the grant program Fund for Korean Art Abroad