EWA EINHORN & TERESE MÖRNVIK ”WARSAW.STREET.02”

24 februari – 18 mars

warszaw

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Einhorn & Terese Mörnvik
Stillbild ur warszaw.street.02
©Ewa Einhorn & Terese Mörnvik/2003

Aurafilm har glädjen att presentera Ewa Einhorn & Terese Mörnvik med filmen warszaw.street.02.  

”I videoverket  warszaw.street.02 ställer vi den till synes enkla frågan – Vad betyder feminism för dig? Vår motivation var att spåra hur termen används, och höra vilka, om några, negativa associationer ordet feminism skapar.

Därutöver var vi nyfikna på hur termen fungerar i relation till könsidentifiering. Vilket slags sammanhang kan dras mellan rollern som termen “feminism” spelar och en destabilisering av existerande könsnormer? I Polen är det inte vanligt att män definierar sig som feminister. Termen är knuten till kvinnor och på så sätt är det ett ord som på förhand definierar könet på den person som säger sig vara feminist.

Emellertid tillåter det polska språket en böjning av termen “feminist” till både maskulin och feminin form. Denna grammatiska möjlighet används i verket, och skapar på så sätt ögonblick där manliga polska fotgängare reflekterar huruvida de är manliga eller kvinnliga feminister.”