EVA LARSSON

16 november – 16 december

Eva Larsson
16 november – 16 december
The subconscious of Wilhelm Tell
Vernissage fredagen den 16 november kl. 18 – 20

Som 2018-års sista utställare är vi på Krognoshuset mycket glada över att presentera Eva Larsson med utställningen ”The subconscious of Wilhelm Tell” / Wilhelm Tells undermedvetna. Verken som nu ställs ut för första gången har funnits som idéer som bearbetats av konstnären under många år. Eva Larssons arbete innehåller ofta ett utforskande och skapande av rum, mönster och form; teman som löper genom både hennes soloutställningar och hennes offentliga verk. I ”The subconscious of Wilhelm Tell” ser vi dessa teman återkomma i ett visuellt och taktilt uttryck. I utställningen blandas bl.a. måleri, skulptur och rumsliga installationer.

Utställningen bygger på en tolkning av Salvador Dalís välkända målning ”Wilhelm Tells gåta”; målningen som i sin tur refererar till den schweiziska hjältesagan om Wilhelm Tell som konstnären fick höra som liten. ”The subconscious of Wilhelm Tell” är att betrakta som en spegling av barndomens saga, som för konstnären tog ytterligare ett uttryck i och med Dalís målning; ett konstverk hon egentligen aldrig uppskattat rent estetiskt, snarare tvärtom, men burit med sig och nu använt sig av i en egen dimension av berättande.

Liksom hos Dalí finns hos Larsson intresset för de undermedvetna processerna och deras påverkan på skapandet, något som känns i mötet mellan Dalís surrealistiska tolkning och Larssons formspråk. Omgiven av Larssons komponenter ur ”Wilhelm Tells gåta” befinner sig betraktaren i ett aktivt nyskapande av sagan om Wilhelm Tell.

Eva Larsson (f. 1953) bor och arbetar i Malmö. Hon är utbildad vid Konstakademin i Köpenhamn 1984 – 90. Eva Larsson har ställt ut på ett flertal gallerier och museer både i Sverige och utomlands.

/Hannah Federley Holmkvist

 

Förhandsartikel av Joakim Stierna Skånska Dagbladet

Förhandsartikel av Alexander Agrell Sydsvenskan 

Recension av Thomas Millroth, Sydsvenskan