Ingrid Furre, spöken, vaxat papper, bläck, metall och ångfångare gjuten resin, pigment, salt, korrugerad metall

Emm Berring och Ingrid Furre

19 februari – 20 mars
Vernissage lördagen den 19 februari kl. 13 – 16

 

Vi på Krognoshuset gläder oss åt att få ställa ut konstnärerna Emm Berring och Ingrid Furre som båda har Malmö som bas.

På Krognoshusets övre plan, i det större vita utställningsrummet som låter dagsljuset komma in från tre olika väderstreck och skapa en temporal växelverkan mellan ljus och skugga, visar Emm Berring en rad nya målningar. De flesta av verken är gjorda under det senaste året.

På de två nedre våningarna låter Ingrid Furres sina materiella installationsverk föra ett lågmält och förtroligt samtal med Krognoshusets historiska rum.

Båda konstnärerna är födda 1983 och har studerat vid Malmö Konsthögskola under samma period Berrings främsta medium är måleri medan Furres är skulptur.

Berrings täta naturfokuserade måleri, där det måleriska mediets särdrag lyfts fram i relation till kropp, minne, yta och rum, tangerar Furres finkänsliga materialkännedom i skulpturer som både kan anta formen av vardagliga föremål och abstrakta kroppar.

Förtätning och lyhördhet inför de olika materialens begränsningar och möjligheter skapar ett pendelrörelse som rör sig mellan kontroll och intuition och blir till ett förhållningssätt som förenar dessa två konstnärer i Krognoshusets utställning.

Ingrid Furre:
spöken
Bakom mig, halvt täckt av en snabbt växande monstera, finns ett skåp. Som ett spöke smyger möbeln fram. Mumlar. Jag har en historia med skåp. Jag bodde i en lägenhet, var det fanns ett som det inte gick att öppna. Ingen i kollektivet visste vad som var inuti. Husvärden stod för flera av möblerna i huset, antagligen också skåpet. Det var inte stort, men hade en påtaglig närvaro i vardagsrummet. Skåp är bekväma gömställen för spöken. Skåpet som finns här bakom mig har blivit dekorerat med rosor och bokstäver. Konstnären som har gjort detta, hade sin helt egna stil och val av färger. Ljusblå och en distinkt röd. Men formen och hur det målades var ändå starkt inspirerad av strömningar i övriga Europa. Det är ingen solitär gestalt. Skåpets form liknar en kropp. Ett kön. Likt en ande träder en silhuett fram.

Håret till prinsessan i en animerad variant av Törnrosa ser ut som en stor säck. Tunna hårstrån har smält ihop till en stor massa. Formen ger en känsla av tyngd som inte finns annars i kroppen. Håret ger pondus till karaktären på ett annat sätt än en tuppkam, men båda kan ändå likna ett vapen. Ett knivblad eller en slägga. Håret är ett skal på samma sätt som ett ord är en låda. Olika och ofta motstridande drivkrafter och uttryck samlas i en kropp. I Törnrosa syns inga okontrollerade virvlar eller delade ändar.

 

Foto: Ingrid Furre

Emm Berring, ”glipa”, 16 x 22 cm

Emm Berring:
De syntetiska färgerna smälter i det naturromantiska. Det organiska som glider in i det konstruerade. Jag är intresserad av mellanlägena. De mellan kropp och natur, mellan målningen och bilden samt mellan det naturliga och artificiella.

Jag har sökt ett måleri med en tydlig otydlighet, ett måleri som vandrar mellan klarvakenhet och dröm. Jag strävar efter målningar där naturmotivet växer fram ur måleriprocessen men där också målandet kom ut ur motivet. Naturen i bilden och odlandet av penseldrag på målningens yta är ett och samma. Den kontrollerade smetiga färgen blir ett med den kroppsliga men ansade naturen.

Det är minnet av natur som jag målar. Minnet av doften av myllan och mossa som sjunker ner under fötterna. Minnet av att röra sig genom ett landskap. Men också minnet av hur oljefärgen glider över ytan i ett tidigare penseldrag, minnet av hur handen rör sig över målningen. Men utanför minnet som blandats med kroppens målande existerar naturen inte längre. Den har trätt in i en annan verklighet än omvärldens natur. Jag intresserar mig mer för naturen som något en rör sig fysiskt igenom än något som betraktas. Ett sökande efter kroppslig empati till målningarna och motiven.

Måleriet växer fram ur sin egna process. Jag reagerar på infall, slumpartade händelser och handens misslyckanden och omförhandlar ständigt vad målningen är. Det är målningar utan förlagor och mål. Istället skapar jag dem i dialog med dem själva och jag är intresserad av tillkomsten i måleriet. Jag försöker hålla kopplingen fri mellan penseldragen och de objekt de har potential att gestalta.

 

Foto: Emm Berring, “Glipa”16 x 22 cm

 

Emm Berring, född 1983 i Frösunda, Stockholm. Hen är utbildad vid Malmö Konshögskola och har numera Malmö som bas. För mer info om konstnären se hemsida

Ingrid Furre, född 1983 i Stavanger Norge. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola och bor och arbetar i Malmö. För mer info om konstnären se hemsida 

 

Press: 

Här är konsten du inte ska missa, Sydsvenskan av Carolina Söderholm

Förhandsartikel Skånska Dagbladet av Joakim Stierna