ELIAS BJÖRN 

27 april – 26 maj

Elias Björn

I statisk balans

27 april – 26 maj

Vernissage med performance lördagen den 27 april kl. 13 – 16

Performance varje dag under utställningsperioden

Utställningen I statisk balans består av ett ljudverk, skulpturer och performance. Utifrån intervjuer, nyhetshändelser, observationer och personliga erfarenheter har Elias Björn skapat manliga karaktärer. I ljudverket varvas sång med berättelser från männens liv. På Krognoshusets olika våningsplan står skulpturer, specialgjorda herrbetjänter, klädda med återvunnet transportemballage. Under hela utställningsperioden pågår också en performance där män utför en stilla koreografi.

I sitt konstnärskap intresserar Björn sig för mansrollen. Genom att utforska mäns egen syn på sig själva och sin situation i samhället önskar han sträcka sig bortom den stereotypa bilden av den ständigt presterande mannen. Ofta skapar han narrativa berättelser och dramaturgiska koreografier som blottlägger människors sårbarhet och bräcklighet.
 
 
Han säger själv så här om sitt undersökande:

– Det handlar om identitetsskapande och samtidigt i relation i kollektiva sammanhang och processer, manlig självbild, polariserande identiteter i en strävan efter att passa in, komma fram, hitta upp. Prestation och osäkerhet. Kärlek, smärta, längtan och en önskan över att få finna ett syfte.

På Krognoshuset kommer besökaren att möta och uppleva detta bland annat via performance. För konstnären själv är uttrycket ett motstånd – det är slitsamt men vackert och skört, menar han.

– Jag arbetar med mänskligt material, om det så är med mig själv eller med andra. Performance är ett möte med publiken som är unikt. Det delar många kvalitéer med teatern men gränsen till publiken är oftare diffusare så var konsten och livet och vice versa börjar, flyter samman, säger Elias Björn.

 
Elias Björn är född i Lund 1979 och är idag verksam i Göteborg. Han har studerat vid Universitetet i Bergen och tog han sin MFA-examen 2017. Björns verk har visats i ett flertal utställningar, bland annat på Opplands Kunstsenter (Lillehammer), Candyland (Stockholm), Konstepidemin (Göteborg), Borås internationella skulpturbiennal, Galleri Sinne (Helsingfors), USF Verftet (Bergen) och Fotogalleriet (Oslo).
 
 
Tack till:
Håkan Magnusson, Adrian Kautsky och Ragnar Blücher Suneson, performanter
Johan Svensson, röstskådespelare
Lautaro Salvador, snickeri
Gustav Davidsson, ljudteknik
Markus Tullberg, teknisk rådgivning och komposition (miljöljud)
Anna-Karin Andersson, textbearbetning
Frejagatans dagliga verksamhet i Mölndal