DEBORAH ELGEHOLM ”YOU HAVE TO BELIEVE”

11 januari – 9 februari 2014
Vernissage 11 januari 12 – 17

DE001

Debora Elgeholm
Holy Ghost transformed to the Black Monolith, or vice versa
© Debora Elgeholm, 2011

Debora Elgeholm visar under januari videoverk i Krognoshuset. Med dokumentären och filmessän som arbetssätt undersöker filmerna andliga sammanhang. De söker upp miljöer för väckelsemöten, uppenbarelser och vallfärdsorter. Flera av verken återkommer till apokalypsen och den roll som undergången har för religiös övertygelse. På samma gång en passage till frälsning och till världens ände har apokalypsen en mångtydig innebörd.

Filmen Kristus i Kristineberg söker upp gruvsamhället Kristineberg. Här framträdde 1946 en Kristusliknande formation i berget efter en sprängning. Inte nog med att ortsnamnet matchar händelsen (Kristi-inne-berg), det finns dessutom en gammal profetia om att en Kristusgestalt ska visa sig inuti ett berg och uppe på ett berg någonstans i norden, i ”tidens slut”.

Titelverket Man måste kunna tro visar de årligen återkommande tältmöten som pingströrelsen håller i den Norrländska byn Husbondliden. Filmen präglas av ett subjektivt berättande som förstärks genom att konstnärens familjebakgrund undersöks i relation till dessa möten. Man måste kunnatro är en personlig dokumentär där minnet undersöks. Den självupplevda historien återges av en utomstående manlig berättare för att visa på det allmängiltiga i det personliga och fiktionaliseringen av våra egna minnen.

Filmen Åttahundratusen ljusår härifrån framhåller i sin enkelhet musikens och ordens kraft. Genom att sammanlänka korta bitar ur kristen musik från 60-talet och framåt skapas ett ”soundtrack” till undergången. Betraktaren ser i filmen orden passera mot en svart bakgrund, bilderna uppstår av sig självt i betraktarens sinne utan egentligt visuellt underlag. En del låtar väver in politiska händelser och profetior, andra beskriver en längtan efter andra världar. Texterna handlar bland annat om att inte känna sig hemma på jorden. Livet här är bara en transportsträcka till himlen, som beskrivs i utopiska termer.

Debora Elgeholm, född 1976 och verksam i Stockholm. Utbildad vid Högskolan för Fotografi i Göteborg.