13 november – 19 december 2010

Wolgers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Wolgers
Utan titel
© Dan Wolgers/2010

 

Konstföreningen Aura har den stora glädjen att presentera Dan Wolgers som utställare här i Krognoshuset. Sedan debuten på 1980-talet har Dan Wolgers ofta, ofrivilligt, setts som en provokatör för att han med sina utställningar och manifestationer belyser och ifrågasätter konstinstitutionerna, konstlivet och konstnärsrollen.   

I början på 90-talet blev det uppståndelse när han anlitade en reklamfirma och gav dem fria händer att göra hans utställning på Galleri Lars Bohman. Diskussionerna fortsatte när han i samband med utställningen ”Se människan” på Liljevalchs i Stockholm 1992 sålde två av konsthallens bänkar på auktion i protest mot den usla ersättning konstnärer får vid samlingsutställningar. För detta dömdes han till böter för stöld, men när domen kom sålde han den i sitt oöppnade kuvert till ett betydligt högre pris. 

Samma år fick han i uppdrag att göra omslaget till telefonkatalogen och valde att sätta dit sitt eget namn och telefonnummer, ett tilltag som bidrog till många diskussioner om vad som var tillåtet och inte tillåtet att göra som konstnär. Idag finns katalogen representerad på Museum of Modern Art i New York.

Dan Wolgers drivkraft i sitt konstnärskap har aldrig vari att medvetet provocera, även om han lyckats bra med det. Däremot vill han utmana oss i vårt sett att betrakta. Hans konst har beskrivits av Pontus Hultén, tidigare chef för Moderna Museet i Stockholm, som  ”mental”, med det menar han att den vänder sig till intellektet och känslorna i första hand, inte till ögonen. 

Läs Carolina Söderholms recension i Sydsvenskan.

Läs Lena Karlssons recension på konsten.net