CHARLOTTE WALENTIN 10/10 – 8/11

WS172

One Wish May Hide Another

”Titeln är hämtad från en dikt av Kenneth Koch som heter ”One Train May Hide Another (sign at a railroad crossing in Kenya)”. Precis som dikten antyder kretsar mitt arbete ofta kring hur ett föremål kan skymma ett annat (precis som en idé en annan); i en vidare bemärkelse hur världen visar sig i komplexa lager eller strukturer snarare än separata ting eller företeelser.

Jag är intresserad av den måleriska ytan, hur den kan förhålla sig till kroppen och rummet, men också hur den kan bära spår av tidslager och process.

Rent generellt arbetar jag ofta med att skapa en situation där form eller koncept ställs mot process. Processen kan föra in element som slump, tid, gravitation eller den fysiska kroppen där det inte riktigt går att kontrollera eller förutse resultatet. Jag använder mig ofta av en tydlig form eller struktur. Jag etablerar en sorts gräns som sedan prövas, luckras upp och ofta undermineras. Lite som den klassiska skräckfilmsdramaturgin fungerar; först måste den perfekta idyllen etableras för att den sedan ska kunna hotas.”

 

Charlotte Walentin tog sin examen från Konsthögskolan i Malmö 1999 och arbetar med utgångspunkt i teckning. Hennes skulpturer och målningar har rötter som hämtar näring såväl bland konceptkonstens disciplinerade recept som hos mer expressionistiskt, fysiskt och rumsligt medvetet måleri. Det kan handla om måleri som vid första anblicken ser minimalistiskt ut men som är uppbyggt av kilometervis med nylontråd doppad i färg, en balansgång mellan elegans och abjekt, mellan form och informel.

Charlotte Walentin har ställt ut på institutioner som Ystad konstmuseum, Lunds konsthall och Malmö konstmuseum, liksom på gallerier som Ping Pong, Thomas Wallner, Mors Mössa i Göteborg och Crystal i Stockholm. Hon bor och arbetar i Malmö.

Hall_liten
Bild från utställningen; ”One Wish May Hide Another” (2015)