CATRIN ANDERSSON ”BLANK”

19 april – 11 maj 2008

Andersson

 

 

 

 

 

 

Catrin Andersson
BLANK
©Catrin Andersson/2008

Konstföreningen Aura har glädjen att presentera Catrin Andersson som utställare här i Krognoshuset. Catrin Anderssons utställning består av teckning, installation och fotobaserade verk.

”Människans vilja att kontrollera, kartlägga och därigenom förstå sin värld är inte ny. Med tiden har däremot vetenskapens metoder förfinats och vi kan idag få den mest detaljrika information om allt från det mikroskopiska till det kosmologiska. Catrin Andersson är en konstnär som står med ett ben i den vetenskapliga världen och det andra i den subjektiva sfären. Vetenskapligt utvunnen information om väderfenomen och olika former av naturscenarier upptar hennes intresse men omformuleras till projektionsytor för egna fantasier. Hennes verk tar vid där vetenskapen inte når och tillåter tankar om oändligheten, undergången och om parallella världar till vår egen.

Catrin Andersson arbetar med teckning, installationer och fotografi. Utställningen BLANK på Aura är en logisk fortsättning på Anderssons konstnärliga verksamhet. Nu står isberget i fokus om än frånvarande i fysisk form. Med BLANK placerar hon sig i ett nolläge, varifrån hon med verken som ledtrådar bygger upp och lyfter fram andra aspekter av is. Upplevelsen av dess storslagenhet, i det sublima gränslandet mellan absolut skönhet och förödelse, framkommer t.ex. i ljudet som hörs i utställningens bakgrund. Inspelningen kommer från Antarktis och uppbrottet mellan världens största isberg B15A och ”Ross Ice Shelf”. Ljudet är fångat med seismologisk inspelningsutrustning som upptar lågfrekventa signaler som inte är hörbara för det mänskliga örat.

På övervåningen visas monumentala blyertsteckningar och fotoverket BLANK (folding). Samtliga verk tar sin utgångspunkt i en modell av ett isberg. Teckningarna baseras på modellens två sidor och bottenplan vilka hon plattat ut för att åter sammanfoga dem lager på lager. I förhållande till isens oändliga ansamling tid förefaller verkens intrikata nätsystem som abstraktioner av arkeologiskt fynd och utsnitt av vår förhistoria. I fotoverket har Andersson översatt modellens vikpunkter i ljus, ett spektrum som synliggörs då ljus bryts genom ett prisma. I utställningen presenteras även teckningar av istroféer som bidrar med ytterligare infallsvinklar. En symbol för seger förenad med isens högblanka yta blir ett tacksamt objekt att spegla sig i, en narcissistisk dröm med kommersiell potential.  

Catrin Andersson hanterar tecknandet med sällsam hantverksskicklighet. Hon mejslar fram och bygger upp isens mångfacetterade ytor av reflexioner, skuggor och brytpunkter. Med samma skärpa lyckas hon också förena forskningsrön med konstnärlig frihet.”
(Anna Johansson, konstvetare/curator)

Tack till:  Peter J. Visser, modellbyggaren, Nederländerna, Douglas R. MacAyeal, professor i Geofysik vid University of Chicago, USA. Svanströms Repro.

Catrin Andersson är född 1974 i Helsingborg. Hon är utbildad vid Edinburgh College of Art and Design i Skottland och Emily Carr Institute of Art and Design, Vancouver, USA. Sedan 2003 bor och arbetar hon i Malmö. Under de senaste åren har hon haft utställningar i Sverige och utomlands bl. a på ARTFUTURE, London och Signal, Malmö. Våren 2005 blev hon inbjuden till TRANS_2005 i Japan, ett 3 månaders residency som avslutades med en separatutställning på Akiyoshidai International Art Village i Yamaguchi. 2005 tilldelades hon Malmö konstmuseums stipendium ur Aase och Richard Björklunds fond. Under november 2008 kommer hon att delta i ett residency vid Longeyearbyns kulturcentrum, Svalbard, Arktis för att genomföra ett fotoprojekt med utgångspunkt i polarmörkret.                    

www.catrinandersson.nu