CAJSA EKLUND ”UTSAGA FRÅN HERRGÅRD”

15 mars – 13 april 2008

Eklund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajsa Eklund
Utsaga från Herrgård
© Cajsa Eklund/2008

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Cajsa Eklund som utställare här i Krognoshuset. Cajsa Eklund har gjort en installation på kontoret som berör vår uppfattning av utställningar som sanningsbärare.

”Jag vill tacka Herrgård hus för all hjälp och för utlåningen av en liten del av deras privata samling av vittnesmål.  Vidare vill jag också tacka alla som hjälpt till med uppgifter så jag kunnat göra en rekonstruktion av den vålnad som sägs gå igen i herrgården. Det har varit intressant att försöka ge substans till en synupplevelse, eller om ni så vill ge ett spöke tillbaka sin jordiska kropp. Utställningen handlar inte bara om ett specifikt spöke utan också om var gränsen går för vad som upplevs som sanning eller osanning i den omgivning fakta återges.” (Cajsa Eklund)