BRITT IGNELL ”SKULPTUR”

25 februari – 19 mars

ignell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Ignell
Kroppens minnen
©Britt Ignell/BUS 2006

Som vårens andra utställare är vi glada att presentera Britt Ignell. Hennes skulpturer har ett ofta organiskt formspråk hämtat från skilda delar av naturen vilket gör att de kan liknas vid olika typer av livsformer, förvisso utan artbestämmelse men ändå igenkännbara. 

Strukturen på Britt Ignells verk är sällan helt slät. Ibland utgörs den av linjer som kan liknas vid årsringar, ibland är den skrovlig och/eller gropig.  Den ytmässiga behandlingen i kombination med former som rör sig uppåt och nedåt, inåt och utåt skapar en stark spänning och rörelse i verken.

  ”Kroppens minnen är ordlösa,
det är smaker
och böljegångar,
formvibrationer, pulser,
aningar och undanglidningar
När kroppen minns
öppnas okända håligheter
med skrämmande svärta
Där finns en förståelse
som är ogripbar men sann.”

Britt Ignell (f. 1957) är bosatt och verksam i Bottna, Bohuslän. Hon är utbildad på Konsthögskolan Valand 1979-1984, Hovedskous målarskola1977-1979 och på KV konstskola 1975-1976.

Senaste utställningar i urval är:
2005 Konsthallen, Hamnmagasinet, Varberg
2004 Teatergalleriet, Kalmar
2003 Lilla Galleriet, Göteborgs konstförening
          Galleri Thomassen, Göteborg
2001 Galleri Svenska Bilder, Stockholm
1999 Konstmagasinet, Gerlesborg

Representerad på:
Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd, Göteborgs Kulturnämnd, SAK, Landsting, Charles Felix Lindbergs donationsfond, Borås konstmuseum.