BO HULTÉN ”MÅLNINGAR”

25 oktober – 16 november 2008

Hulten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Hultén
Glänta, olja på duk, 117×167 cm
© Bo Hultén BUS/2008Bo Hultén

Konstföreningen Aura har den stora glädjen att presentera Bo Hultén som utställare här i Krognoshuset.

Bo Hulténs skildringar av landskap handlar inte om att detaljerat beskriva eller avbilda naturen, det finns något annat han vill gestalta. Det väsentliga för honom är att ge uttryck för en natur där det stillsamma är lika närvarande som det dramatiska, en nyckfullhet som fascinerar.

Bo Hultén använder sig sällan av förlaga eller skiss, han ser det som ett sätt för honom att ta till vara på bilderna som finns i huvudet. Hans förhållningssätt till måleriet präglas av en vilja att förtäta det som skildras för att på så sätt framhäva upplevelsen av bilden och inte motivet. En förhoppning om att betraktaren ska omslutas av motivet och få en känsla av att befinna sig i landskapen som skildras.

I målningarna blir Bo Hulténs säkra känsla för färg tydlig. I de mer dunkla landskapen med sin återhållna färgskala låter han koboltblått effektfullt kontrastera vilket ger en dämpad mmed intensiv lyskraft åt bilderna. Även i de ljusa målningarna framhäver han och laddar bilderna med ett dämpat ljusspel. Det är ett kraftfullt men behärskat måleri som gör att verken tycks bilda sin egen värld öppen för betraktaren att ta del av.

Bo Hultén, född 1945, är bosatt i Kivik. Medlem i Auras konstnärsgrupp sen 1977. Han är verksam som målare, grafiker, tecknare och skulptör. Bo Hultén finns representerad på (i urval) Nationalmuseum, Moderna museet, Malmö konstmuseum, Statens porträttsamling, Gripsholm, Svenska Ambassaden, Washington.

Hulten1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Hultén
Natt, olja på duk, 96,5×130 cm
© Bo Hultén BUS/2008