spegelsal 2

”Jag använder fotografi som utgångspunkt för att skapa objekt och installationer. Som en del av min arbetsprocess bedriver jag en löpande research kring det fotografiska mediet, ofta från ett historiskt perspektiv. Detta har med tiden utvecklats till en slags spegelbild för att förstå den fotografiska bildens betydelse idag.

Jag har under flera år arbetat i ett projekt som tar sin utgångspunkt i de första fotografiska porträtten och de tidiga fotografateljéerna. I projektet har jag undersökt hur det fotografiska porträttet, det s.k. cartes de visite, blev den första verkligt massproducerade fotografiska produkten och hur det skapade ett helt nytt förhållande mellan bild och identitet.

Jag studerar hur vi använder och blir påverkade av fotografiska bilder, och hur den tekniska utvecklingen hela tiden flyttar gränsen för vad som kan kallas ett fotografi. En utveckling som går mot att alltmer upplösa distinktioner som dröm/verklighet, privat/offentlig, frihet/kontroll.”

Beata Fransson

 

 

Beata Fransson är född 1977 och tog sin examen från Malmö Konsthögskola 2004. Hon har haft separatutställningar på gallerier som Anne Elle Gallery i Stockholm och Galleri 21 i Malmö men har också ställt ut mycket utomlands; i bland andra Italien, Japan, Finland och på Island. Fransson arbetar huvudsakligen med fotografiska installationer och har också gjort en rad offentliga utsmyckningar. Beata Fransson bor och arbetar i Stockholm.