Aurafilm presenterar:

AYISHA ABRAHAM ”STRAIGHT 8”

27 september – 19 oktober 2008

Abraham1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayisha Abraham
Stillbild ur Straight 8
© Ayisha Abraham/2005

Aurafilm har glädjen att presentera Ayisha Abraham, (f. 1963) bosatt och verksam i Bangalore, Indien. Här i Krognoshuset kommer hon att visa sin film Straight 8 från 2007.

Straight 8 – Ett porträtt av Tom D’aguiar är ett försök att återse en samling av privatfilmer från 1940-talet som utspelas i och runt staden Bangalore. Filmen är inte en dokumentär krönika över ett liv, samtidigt är filmen inte helt utan berättelse. Med filmen försöker jag hitta ett sätt att fånga hur minnen återskapas och hur fragment av det förgångna återberättas.

Tom D’aguiars minnen återges genom ett prisma av glömska och ihågkomst. Mot slutet av sitt liv minns han fortfarande i detalj tekniken som rör dåtida fotografi och film, mycket av den inte längre känd i dagens digitala värld.

Straight 8 är inte någon nostalgisk film om amatörfilmare och deras teknik. Filmen vill undersöka de kreativa uttryckssätten hos vanligt folk i en tid då tekniken inte var lika tillgänglig och lätthanterlig. Filmen fokuserar på hur tekniken bemästras, och förbättras, i takt med föreställningar och önskningar som uppstår med förändringar i tiden.”     (Ayisha Abraham)