KONSTFÖRENINGEN AURA 80 ÅR

17 maj – 15 juni 2008

Aura80

 

 

 

 

 

 

 

Aura 80 år
© Konstföreningen Aura/David Krantz

Den 28 februari 1928 bildades Konstföreningen Aura i Lund. För att fira de åttio år som gått anordnas en jubileumsutställning här i Krognoshuset med konstnärsgruppens medlemmar. 

Allt sedan starten 1928 har Auras syfte varit att väcka intresse för och sprida kunskap om konst. Aura drivs som en ideell förening och består sedan grundandet av en konstnärsgrupp och en medlemsgrupp, en uppdelning som är rätt så ovanlig i föreningssammanhang. För Auras del har denna uppdelning alltid varit till en stor fördel. Konstnärsgruppens samlade kompetens och engagemang är en viktig och mycket betydande drivkraft för Auras verksamhet vars inriktning är att visa konst av hög konstnärlig kvalité. 

Många konstnärer har under åren ställt ut i Krognoshuset, föreningens fasta punkt. Utställningsverksamheten präglas av en nyfikenhet och öppenhet för nya uttrycksformer vilket gör Aura till en spännande och dynamisk plats för konst, bland annat har verksamheten de senaste åren utvecklats och breddats med projekten ”Aurafilm och ”På kontoret”. Ofta har konstnärer som är i början av sin karriär bjudits in som utställare, ett sätt att ta vara på de förändringar som konsten ständigt går igenom och därmed undvika stagnation. 

Konstföreningen Auras hittills 80 år på den svenska konstscenen har formats av konstnärsgruppens vitalitet och konstnärliga bredd och det är en stor glädje att få manifestera detta med en samlingsutställning.