16 januari – 14 februari 2010

Nilsson1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Nilsson
Utan titel
© Annelie Nilsson/2009

 

 

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Annelie Nilsson som årets första utställare här i Krognoshuset. Annelie Nilsson, medlem i Auras konstnärsgrupp, är bosatt och verksam i Malmö och Farhult.”Utställningen Loop – representation på Konstföreningen Aura, Krognoshuset i Lund undersöker förbindelser och förflyttningar mellan symboler och aktiviteter knutna till platser. För varje plan på Krognoshuset har jag skapat en loop, som består av video, text och readymades.Symbolen för ett geografiskt område kan vara en växt eller kanske ett hjärta. Kan man upphäva en sådan ordning och befria platsers symboler under en tid?Idag marknadsförs platser inte enbart med hjälp av symboler utan även genom våra aktiviteter, som vår närvaro vid evenemang. Strategiskt återkommande eller tillfälliga evenemang planerade för att skapa bilder i våra huvuden, föreställningar och känslor som ska ge oss starkare anknytning till platsen.En plats kan marknadsföras med en liten souvenir som man kan köpa och hålla i handen. En plats kan också marknadsföras genom ’storytelling’, en konstruerad berättelse eller händelse som är menad att inte uppfattas som påhittad.Jag intresserar mig för hur gemensamma platser beskrivs språkligt och symboliskt. Utställningen berättar inte om en specifik plats, därför döljer jag namn på platser där det förekommer i mitt material.”

 

 Annelie Nilsson

 

Annelie Nilssons hemsida

 

Med stöd av: 

Konstnarsnamnden