ANDREAS JOHANSSON ”COLLAGE”

25 oktober – 16 november 2008

AJohansson

 

 

 

 

 

 

Andreas Johansson
Grillköket, handgjort collage, 149×98 cm
© Andreas Johansson BUS/2008

Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Andreas Johansson som med sin utställning här i Krognoshuset visar collage.

”Jag använder mig av min närmiljö och fotograferar olika befintliga områden. Jag klipper isär och fogar ihop olika miljöer med varandra för att skapa nya platser. Dessa “ickeplatser” beskriver forna händelser och användningsområden, men är helt konstruerade och besitter ingen historia, samtidigt som de refererar till de verkliga miljöer där fotografierna är tagna. På detta sett skapar jag en “tredje plats”. En miljö mitt emellan verklighet och dröm.

Miljöerna i mina bilder är ödelagda och bortglömda. Ibland är de storslagna och pojkdrömska. Det är områden som är utom all räddning och som därigenom också möjliggör en känsla av frihet. En frihet att göra vad man vill.

Hantverket är av stor betydelse i mitt arbete. Allt görs för hand med hjälp av skalpell och lim. Att få ägna dagar åt att skära ut lövverket på ett träd ger mig en sinnesstämning som jag närmast kan beskriva som meditativ och som jag inte skulle vilja vara utan.” (Andreas Johansson)

Andreas Johansson, född 1977, är bosatt i Malmö. Han är utbildad på Konsthögskolan i Malmö 2000 – 2006. Tidigare i år under perioden april – september deltog han i Iaspis ateljéprogram i Stockholm.

AJohansson1

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Johansson
Detalj från 3-D collage
© Andreas Johansson BUS/2008