ANDERS VIRGIL DEJARV ”PARTITUR”

19 januari – 10 februari 2008

Dejarv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Virgil Dejarv
Mobilt landskap, akryl och olja på canvas, 2008
© Anders Virgil Dejarv/2008
 
Konstföreningen Aura är mycket glad att kunna presentera Anders Virgil Dejarv som utställare här i Krognoshuset. Anders Virgil Dejarv (f. 1962) bor och arbetar i Göteborg. Han är utbildad på Valand 1987 – 1992 och på Forum i Malmö 1986 – 1987. Anders Virgil Dejarv finns representerad på bl.a. Statens konstråd, Malmö konstmuseum och Västra Götalandsregionen.

Utställningen ”Partitur” består av verk uppdelade i två rum/delar. Den ena delen, med underrubrik, ”Man made landscapes who like to go Institutionalized” visas på övervåningen och den andra delen ”Timelines” visas i källaren.

Titeln till utställningen ”Partitur” har Anders Virgil Dejarv lånat från musiken. Ett partitur är ett notblad med sammanställning av alla stämmor i ett musikaliskt verk/komposition. Dejarvs målningar är också en form av sammanställningar men till skillnad från ett partitur finns det inget givet händelseförlopp med början och slut, utan verken går att närma sig från flera olika håll. Målningar i olika storlekar och uttryck blir i hans verk till flöden av händelser som med sina flytande gränser samspelar med varandra i ett ständigt pågående förlopp.     

 Anders Virgil Dejarvs hemsida