3 september–2 oktober 2011

Kappel2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Kappel
Fender Stratocaster, diptyk 140×115 cm, 140×115 cm. 
Akryl på duk.

© Anders Kappel/2010

 

Krognoshuset inleder hösten med att ställa ut nya verk av Anders Kappel (f. 1956). Titeln Pickguards anspelar på det motiv som de utställda målningarna har gemensamt. Ordet kan översättas till ”plektrumskydd” och är den platta som finns bakom strängarna på elgitarrer. Med en pappa som arbetade som kantor och med pojkåren i kommunal musikskola har musiken alltid haft en betydelsefull roll hos Kappel. I sina målningar söker han musiken som förenande och förändrande kraft. 

Anders Kappel har sedan 1986 arbetat med diptyken, dubbelbilden, som uttrycksform. Från början var det en tidningsbild som gav honom idén. Bilden visade ett tullbeslag på ett kluvet föremål med gömd narkotika i. Den märkliga upprepade formen på var sin halva av bilden skapade en ny riktning i Anders Kappels konstnärskap. Diptyken har följt honom sedan dess. Egentligen är det inte det dubbla motivet som intresserar honom – snarare är det tomrummet som uppstår mellan bilderna. Mellan motiven framkommer skillnaden. De två bilderna är nästintill identiska – men ändå inte. Genom detta understryker Anders Kappel något som är karaktäristiskt för måleriet (till skillnad från mekaniskt framkallade bilder som fotografi): handens rörelse skapar ett motiv som genomgått den mänskliga sinnesapparaten. Det skapar avvikelser i uttrycket mellan två nästan identiska motiv. Den lilla skillnaden i mellanrummet väcker intresse. Kappel jämför med japansk kalligrafi; här är det tomrummen mellan strecken som bär upp tecknet. 

I Anders Kappels musikaliska värld möts Jeff Beck med Johannes Bach, avantgardistisk jazz med klassisk musik. På liknande sätt är det med Kappels målningar. Den klassiska uttrycksformen används för att gestalta det mest moderna; känslan av gemenskap och befrielse genom rocken och punken. Samtidigt visar målningarna en högst påtaglig direkthet, en fysisk närvaro av ytans platthet och ogenomtränglighet.

 

Anders Kappels hemsida