ALEKSANDRA KUCHARSKA

11 november – 10 december

Vernissage 11 november kl.12-17

”Allting vi ser döljer andra saker, vi vill alltid se vad som är dolt bakom det vi ser”

Krognoshuset är mycket glada över att kunna avsluta höstens program med en stor utställning av den Malmöbaserade konstnären Aleksandra Kucharska.

”Allting vi ser döljer andra saker, vi vill alltid se vad som är dolt bakom det vi ser”, sa konstnären René Magritte när han beskrev sin målning The Son of a Man, från 1964. Intresset för det dolda, det som finns bortom det vårt synfält kan uppfatta, skapar en intensiv känsla och en slags konflikt mellan det synliga som är dolt och det synliga som är närvarande, menade han. Tanken stämmer väl in på konstnären Aleksandra Kucharskas konstnärskap, hennes intresse för seendet och människans perception.

Aleksandra Kucharska arbetar ofta med storskaliga teckningar och bygger upp sina bilder lager för lager med blyerts. I många verk är gråskalan jämn, övergångarna mjuka och kontrasterna få. Hinnan av blyerts är möjligen dimma, en dag då vi knappt kan skönja trädens stammar, eller huset längre bort. Eller så befinner vi oss på tröskeln mellan medvetenhet och sömn, i det flytande tillståndet när vi inte längre vet om vi är vakna eller drömmer. Hon leker med vår nyfikenhet och retar fantasin. Vad händer där inne i huset? Är det på riktigt, eller är det en dröm? Teckningarna präglas samtidigt av ett stilla meditativt tillstånd där ingenting egentligen tycks hända utom vårt eget varande. 

Likt de impressionister och stämningsmålare som var verksamma vid 1800-talets slut tycks Aleksandra Kucharska också inspireras av ögonblick i vardagslivet, naturens föränderlighet och dygnets varierande ljusförhållanden. Men där de äldre kollegorna skildrade scener med intensiva ljusspel zoomar Kucharska in och gestaltar detaljer. Ögonblick som etsar sig fast på hornhinnan, som när solen tränger sig in genom persiennens glipor, eller mellan trädens lövverk, och när tillfälligheter gör att livet för en mikrosekund stannar upp. 

-Anna Johansson

 

Parallellt med tecknandet arbetar Kucharska även med skulptur. Hon gör människolika figurer som medverkar i ett slags avskalade iscensättningar. På Krognoshuset visar Kucharska nya verk platsspecifika för husets karaktär med tre våningar och smala passager. Konstverken: skulptur och teckningar är placerade på de olika våningsplanen och blir till delar av ett uppbrutet narrativ.

 

Aleksandra Kucharska är utbildad vid Malmö Konsthögskola, född i Polen 1981 och har sin bas i Malmö. Konstnären arbetar framförallt med storskaliga teckningar och även skulptur. Hon har bland annat ställt ut på Galleri Ping Pong i Malmö, Ystad Konstmuseum, Borås Konstmusem, Liljevalchs Konsthall i Stockholm och Teckningsmuseet i Laholm. Aleksandra Kucharska mottog detta året 2017 ett stipendium från Stiftelsen Malmö Konsthall och har tidigare erhållit ett av de största konststipendierna i landet Åke Andréns Stiftelse. Konstnären finns representerad hos SAK, Teckningsmuseet Laholm, Region Skåne, Umeå Kommun och Göteborg stad.

För mer information: www.aleksandrakucharska.com