AIDA AL-TAMIMI

27/5 – 26/6 2016

blad
Aida Al-Tamimi detalj ur ”2010-02-19 (#1-32)”

AIDA AL-TAMIMI

Aida Al-Tamimis bilder kretsar kring minnen men gör inte anspråk på att vara dokumentära. I sitt måleri återskapar hon ögonblicksbilder. Liksom författaren Marcel Proust började minnas medan han skrev uppstår en läsning av det förflutna hos Al-Tamimi medan hon målar. Bilden följs hela tiden av flera i ett försök att pussla samman olika fragment, där minnen fungerar som lösa bitar sammanfogade av fraser, rörelser och lögner. Processen är ett ständigt förstörande och återskapande. Varje gång vi minns så minns vi på nytt, varje ny observation förändrar det som observeras. Det är lätt att närmast omärkligt falla i hågkomstens fällor.

Ofta målar Al-Tamimi ett stort antal mindre bildfragment som hon sedan sätter ihop till en större helhet , en så kallad multityk. När de olika bildfragmenten hängs tillsammans bildar de en helhet som är igenkänningsbar men på samma gång inte helt greppbar och förståelig. Förskjutningar och repetitioner av samma motiv ger helheten ett splittrat intryck, som om vi såg motivet speglat i glasskivor eller läste en berättelse där vissa tecken är främmande för oss.

Konstskribenten Håkan Nilsson karakteriserade Al-Tamimis verk i Svenska Dagbladet som ”splittrade minnesbilder vilka anspelar på betraktarens försök att skapa mening när helheten gått förlorad.” Katia Miroff skrev i Tidningen Kulturen att ”rummet och tingen i Al-Tamimis måleri är besjälade på samma sätt som tillstånden, det handlar inte bara om flera skikt av olika bilder utan också om det levda och det möjliga livets skikt.”

 

Aida Al-Tamimi är född i Moskva 1979 och tog sin examen vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010. Hon har bland annat ställt ut på Galleri Flach och Galleri Argo i Stockholm samt Galleri Pictura i Lund. Al-Tamimi finns representerad på Länsmuseet Gävleborg liksom hos Statens konstråd. Aida Al-Tamimi bor och är verksam i Stockholm.

vaggen
Aida Al-Tamimi ”2010-02-19 (#1-32)”, installationsbild