JUKKA VÄRELÄ

MED NYA ÖGON

VERNISSAGE LÖRDAG 15/4 KL. 13-16

15 APRIL – 21 MAJ

Bildkalibrering optimerar ditt synfält och låter dig uppleva världen som den var ämnad att se ut. Har du någon gång upplevt att bilden på ditt synfält verkar överdriven och onaturlig? Då skulle du med största sannolikhet må bra av en bildkalibrering.

Jukka Värelä är född 1964 i Tammerfors Finland och bor och arbetar i Lund. Han arbetar framförallt med offentlig gestaltning, ofta med naturen och vetenskapen som inspirationskälla och utgångspunkt. Med få komponenter undersöker och laborerar Värelä med förhållandet mellan konkret och abstrakt, funktion och icke-funktion, verklighet och dröm.

I utställningen Med nya ögon visar Jukka Värelä skulpturer och installationer. Han kalibrerar rummet och synfältet på sitt eget sätt och leker med konsthistoriens begrepp. Han bygger stämningar med olika material och skapar en slags skörhet där lekfulla och speciella egenskaper och tillverkningsprocesser blandas med husets realiteter och beröringspunkter. Han fokuserar på den enskilda människans existens och lyfter fram den rumsliga upplevelsen.

Det uppstår ett möte mellan rummet, betraktaren, tiden och verket där alla sinnen uppmanas att vara öppna.
Jukka Värelä examinerades från HDK i Göteborg 2002 och har sedan 1996 gjort ett tjugotal offentliga platsspecifika gestaltningar. Hans senaste verk är Paus till Örebros universitetssjukhus entré 2021. Passage till Ursvik, Sundbyberg, skapades tillsammans med Torbjörn Limé 2022. Jukka Värelä har också ställt ut i gallerier och konsthallar, däribland Galleri Rostrum, Malmö 2016, Kunstverein Baden, Österrike 2018 och Vabaduse Galleri, Tallinn, Estland 2020. Jukka Värelä är medlem i konstnärsgruppen Aura och arbetar också med olika konstpedagogiska projekt.

Instagram: Mer information: www.jukkavarela.se
Instagram: @jukkavarela