KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Kontaktperson: Isac Nordgren (intendent)
Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17
Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Nästa Konstkväll Lund äger rum lördagen den 21 oktober 2017. Projektet drivs av Konstföreningen Aura.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2016 (pdf)

AKTUELL UTSTÄLLNING

ISABEL THESELIUS

22 april – 21 maj 2017

DSC09537

”Hokus Pokus”, en utställning med nya verk av konstnären Isabel Theselius avslöjar privata stunder och märkliga familjerelationer genom anekdoter som tar sig formen av objekt, fotografier och videoverk. Theselius återspeglar en personlig historia som öppnar tankar om möjliga framtider genom att gå tillbaka till det förflutna och samtidigt reflektera över nutiden, genom att lyfta fram humor, sårbarhet och det obeskrivbara i vardagen. En absurd berättelse uppstår genom användandet av vardagliga föremål med betydelsefulla minnen knutna till dem som blir oproportionerliga.

3

Isabel Theselius är född 1986 och är utbildad vid University of California (Irvine, USA) och Akademin Valand i Göteborg. Hon har även studerat konst vid bland andra Kanazawa College of Arts i Japan och Helsinki School of Fine Arts i Finland. Theselius har ställt ut på flera gallerier i USA som Room Gallery, Flagpole Gallery och The Situation Room. Hon har även haft utställningar på bland andra Dunkers Kulturhus, Broby konsthall, Norrtälje konsthall och Galleri Mors Mössa i Göteborg. Isabel Theselius bor och arbetar i Los Angeles, och i Malmö.