OWE GUSTAFSON ”DÅ/NU”

Vernissagekort_Gustafson_final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Gustafson gick på Konstfack tillsammans med Lasse Åberg, Olof Landström, Jan Lööf och Carl Johan de Geer. Senare kom samtliga att arbeta med barnprogram som skulle bli framtida klassiker. Men frågan är om inte Gustafson var del av det mest klassiska barnprogrammet av alla, Fem myror är fler än fyra elefanter. Ett barnprogram som format och fortfarande formar generation efter generation.

Men Gustafson har inte bara gjort animationer till barnprogram i sin karriär, vilket utställningen på Krognoshuset visar med eftertryck. Gustafson är en mångsidig humorist, verksam som konstnär, grafisk formgivare och författare. Bland mycket annat. I förordet till boken ”Urval” beskriver Dan Wolgers Gustafsons konstnärskap så här:

”Owe Gustafsons linjer och ytor är som skurna i trä, som träsnitt. De japanska mästarna uttryckte sig med knapp pregnans, Gustafson tog vid och utvecklade en knäpp pregnans. Stundom lånar bilderna uppsynen av informationstavlor eller anslag, övertygande i sin saklighet. Det är en synvilla, det finns ingen saklighet alls. Det är lusten som styr, den lusta som många gånger överraskar betraktarna av de gamla japanerna, där åskådaren beundrar linjespelet på någon högst privat kroppsdel.

Ändå, var det inte just information och upplysning dessa japaner förmedlade – liksom Gustafson? ’Titta här, Begrunda detta! Såhär ser en groda ut, egentligen! En bokstav ser ut såhär! Och så här en bild!’ Betraktaren övertygas gång efter annan och beklagar att man oförsiktigt låtit sig övergödas av yviga, fläskiga bilder genom åren. Ett streck, en färg, en punkt, ett tecken – en bild! En tanke, en insikt! Bilder som framställda under en teceremoni.

Dock, det tunga allvarshuvudet biter sig i den glatt viftande humorsvansen så skålar och smink (värdigt) flyger genom pappersväggarna. Korsdraget bringar underbar oreda och allt kan börja på nytt.”

 I efterordet skriver Gustafson att han vill kunna ”teckna som Miles Davis spelar trumpet. Aldrig en ton för mycket.”

 Owe Gustafson är född i Eskilstuna 1940. Han studerade på Konstfack 1959-64 och på Kungliga Konsthögskolans grafiklinje 1970. Han har gjort utställningar i Tokyo, Paris och New York liksom över hela landet, och finns bland annat representerad på Nationalmuseum i Stockholm och Nasjonalgalleriet i Oslo.

På Krognoshuset visar Gustafson målningar, teckningar och objekt utöver färgskisser och grafik från Fem myror är fler än fyra elefanter.