Magali Cunico

BILD: EKON

Magali Cunico

Where words are impossible

21 mars  – 28 juni 

Finissage lördag den 27 juni kl. 13 -16

Where words are impossible är titeln på konstnären Magali Cunicos separatutställning på Krognoshuset. Titeln är hämtat ur ett citat av den samtida filosofen Timothy Morton, som menar att tiden är inne för ett nytt sätt att tänka. Människan måste omvärdera sig själv i förhållande till naturen och förstå att hon är en del av den – konsten är en väg till denna insikt.

I Magali Cunicos nya serie verk återkommer ruiner, delar av huskroppar och slingrande växter.

Här är förfall samtidigt förförelse och kaos vägen till en ny ordning.

– Jag har i många år experimenterat med olika strukturer och målat på olika ytor för att uppnå ett samspel med motivet. Under processen har jag medvetet haft Krognoshusets rumsligheter och stämning i åtanke, säger hon.

INSTALLATIONSVY: FRAGMENT OF GREY

I början av 1900-talet revs stora delar av Krognoshuset som en gång var en stadsgård. Den omgivande trädgården styckades upp för att lämna plats åt stadens nya marknadstorg, Mårtenstorget. Idag återstår inte mycket av platsen. Asfalt och bilparkeringen har erövrat trädgården och det gamla torget. Miljöerna i verken som visas i utställningen är baserade på konstnären egna fotografier, de flesta tagna för länge sedan, i en europeisk stad.

– Mina förlagor och referenser har omformats och bearbetats för att passa in i nya sammanhang. Genom måleriets långsamma process träder nya lager fram. Personliga och kollektiva minnen, verklighet och konstruktion, förfluten tid och nutid vävs samman och väcker nya, existentiella frågor, säger Magali Cunico.

BILD: DILEMMAT

Magali Cunico (f. 1972 Biel/Bienne, Schweiz) är bosatt och verksam i Stockholm. Cunico arbetar framförallt med måleri och installation. Hon innehar en master i fri konst från Malmö Konsthögskola.

För mer information om konstnären: Länk till konstnärens hemsida

Länk till video dokumentation av utställningen via Vimeo. Fotograf Erik Hagman

Länk till intervju med konstnären.

 

Foto: Erik Hagman