KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

LIV STRAND

16 januari – 18 mars 2018

”Utsikten”

Vernissage på utställningen fredagen 16 januari kl. 18-20.

19.30 Läseperformance med Marcus Doverud och Liv Strand ur ”Viformation”, en bok de skrivit tillsammans.

Krognoshuset är glada över att presentera en ny utställning med den stockholmsbaserade konstnären Liv Strand. Under kvällsvernissagen fredagen 16 februari kommer Liv Strand och Marcus Doverud att göra ett läsperformance kl. 19.30 där de läser ur sin gemensamma bok ”Viformation”.

I utställningen ”Utsikten” tas ett långvarigt intresse för nationalstatsbegreppets mekanismer ett steg till. Här i former av abstraktion och konkretion. Idén om nationalstaten påverkar fortfarande i stor grad hur det går att tänka på samvaro och inkludering. Och på områdets/gruppens (nödvändiga?) bortre gräns. Utställningen ”Utsikten” bearbetar det strukturella i samhället, som innehåller många varianter och överlappningar, som något möjligt att vika och visa upp.

Ett tidigare verk som behandlar nationers gränser är ”Quicktime frontier understanding” där en tunn lysande tråd ritar ett område på golvet. Det teckande området på golvet blir ett territorium som reagerar på närvaro av publik (via sensorer) och utökar sitt område mot besökaren. En sorts formell konfrontation. En omformning sker av det inneslutna golvområdet, lik de omförhandlingar av länders kartor som skett genom krig eller överenskommelser över årtusenden. Sedan artonhundratalet finns det mer och mer exakta kartor som återger skillnaden på vårt och ert, på här och där. Vad är statiskt och vad är omformningsbart för en gräns? ”Quicktime frontier understanding” kom till efter en resa till Armenien som Liv Strand gjorde tillsammans med den norska konstnären Unni Gjertsen. Resan omfattade även ett läseutbyte vilket skissade många möjliga positioner till ett här och ett där, det välkända och det okända. Tankarna som utbyttes finns i en text i publikationen ”Armenia Project”.

Ett återkommande konstnärligt behov för Liv Strand är att förhandla samvaro och undersöka hur gemensam förståelse kan finnas (och försvinna). Detta har lett henne till flera omfattande samarbetsprojekt. Samarbetet med Marcus Doverud har pågått i sju år och hanterar olika metoder för att hålla lek och allvar lika aktiva. Genom högläsning och andra krumelurer har de skapat performance, som visats på Moderna Museet (Sthlm), Uppsala Konstmuseum, Weld (Sthlm), Kalmar Konstmuseum och på Agora Collective i Berlin. Tillsammans har Strand och Doverud givit ut boken ”Viformation”.

Liv Strand arbetar med skulptur, installation, samarbeten, performance och text. Hon bor i Stockholm och examinerades från Kungliga Konsthögskolan 1999. Konsten på denna utställning har kommit till tack vare ett femårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

Förhandsartikel Skånska Dagbladet av Lars Johansson

Recension Sydsvenskan av Christine Antaya

Mer information om konstnären