KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

LISA STRÖMBECK ”MINNE AV SOL”

12 januari – 10 februari 2013

Element_1_s

Lisa Strömbeck. Ur utställningen Minne av sol.
Fotografi © Lisa Strömbeck, 2013

Krognoshuset i Lund inleder det nya året med en utställning av konstnären Lisa Strömbeck. I utställningen Minne av sol låter hon galleriets rum bilda utgångspunkt för en undersökning av platsens specifika förhållanden. Genom en serie fotografier återskapas och avbildas rummets, ljusets och tillfällets verkningar. Strömbeck låter väggarnas och rumsligheternas spel återges i bild på samma plats som detta spel en gång inträffat. Flera motiv visas därmed inramat av det rum som är motivets ursprung.

Utställningen är en fotografiutställning och en studie i ljus, mera specifikt solens ljus. På Krognoshusets entréplan har Lisa Strömbeck utgått från platsen. Här visar hon rummet badande i solsken. Ljuset silar genom fönstren och genom prismor som hon låtit hänga i fönsterna. Solljus är ovanligt vid denna tiden på året och får härigenom extra kraft av sin sällsynthet. Konstnären har även blivit inspirerad av solen som lyser in genom fönsterna på Kunsthøjskolen i Holbæk där hon bor och undervisar periodvis. Fönsterna där är av samma sort som i Krognoshuset: handblåsta men bubblor och vågor. På Krognoshusets övre plan visas bilderna från lägenheten i Holbæk tillsammans med bilder från Krognoshuset.

Lisa Strömbeck, född 1966 i Andrarum, Skåne. Verksam i Borrby. Har studerat på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och på Hochschule für Bildende Künste i Hamburg.