KONSTHELG LUND 2023

Konstkväll Lund arrangerades första gången 2008 och har under de senaste åren utvecklats till en hel Konsthelg som presenterar Lunds konstliv. I arrangemanget deltar de flesta av Lunds konstinstitutioner, muséer, gallerier och biografer, och många konstnärer håller sina ateljéer öppna. Flera av konstarrangemangen är unika och skapade enbart för denna helg, och inträde är i de flesta fall gratis.

Nästa Konsthelg äger rum 14-15 oktober 2023. Varmt välkommen!

Projektledare: Fredrik Weerasinghe
E-post info@konstkvall.se
Följ Konsthelg Lund på Facebook

Länk till fem pressbilder, fotograf i filnamnet