KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

JULIA EKSTRÖM ”BREAK UP”

 

1 juni – 30 juni 2013
Vernissage 1 juni 12 – 17

 
 
break
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julia Ekström
Break Up
© Julia Ekström, 2013
 
 
Under juni månad visas installationen ”Break Up” av konstnären Julia Ekström i Krognoshusets källare. Verket utgår från källarens oregelbundna, skulpturala former som uppkommit genom århundradena och givit dess karaktär av skiktningar och hålrum. Genom att skapa ett inre utrymme som följer de befintliga väggarna gestaltas en upprepning av källarrummets växlande och ojämna rumslighet. Installationen blir ett modellerat eko som fångar upp resultatet av de historiens omständigheter som format källarutrymmets volym. Rummet, med dess igenmurade nischer och valv, inger en känsla av hur föränderliga viljor och bruk har givit dess utformning. Tillfälligheter och förändringar genom tiderna har skapat ett arkitektoniskt ‘bricolage’. Ekströms installation medför ett samspel med dessa befintliga väggar, en omartikulering av utrymmet. Det är en på nytt konstruerad miljö som besökaren träder in i. Installationen blir en tablå vilken uppträder som det egentliga rummet men som samtidigt tar dess plats. 
 
Ekström låter fotografiska reproduktioner visas på det inre rummets väggar. Objekt har ‘skannats’ in med en digital bildavläsare. Som kontrast till den konventionella fotografiska bilden har objektet haft direktkontakt med det optiska mediet. Följden blir en nästintill perspektivlös återgivning där motivet har fläkts ut över bildytan. Objektet redovisas med en omedelbarhet samtidigt som dess form upplevs som utsträckt. 
 
Installationen rör sig i ett fält där former och utrymmen återges och imiteras. Perspektiv och djupverkan kortsluts och senareläggs. Detta i ett utrymme som i sig självt innebär en sammantryckning av tid och rum genom dess spår och former från olika tider. 
 
Julia Ekström, född 1984, verksam i Köpenhamn. Studier vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 2005-2011.