7 september – 6 oktober 2013
 
stone_web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imri Sandström
(S)TONE 
© Imri Sandström, 2013
 
Imri Sandström visar under hösten utställningen (S)TONE i Krognoshuset. I källaren arbetar Sandström med ljud. I en komposition som utgår från den medeltida kompositionstekniken isorytmik, har Sandström skapat en fyrkanalig ljudmiljö med inspiration från byggnadens tillkomstperiod. Kompositionen består uteslutande av ljud som är inspelade i samma källare som de nu spelas upp i. Som installationsmaterial används byggnadens eget element: tegelsten. Sandström ser verket som ett samarbete med rummet, med materialet och den tid som ligger inbegripen i det. Verket är ett begrundande över rummet och platsen, liksom över de relationer, sammanblandningar och brott som uppstår i mötet mellan arkitektur, dess material och den mänskliga kroppen och rösten. 
 
På entréplan införlivar det skulpturala verket ”WORDS WON’T CUT IT” text och meningar med murtegelbitarna. Genom att presentera text inskrivet i byggnadsmaterialet sammanförs ting och mening, materia och uttryck. Verket visar hur text och meningsbyggande aldrig innebär ett friktionsfritt överförande av betydelse. Språket är i sig självt materiellt och utgörs av brus och betydelseförskjutningar. 
 
(S)TONE sammanlänkar och spelar på glidningar mellan kropp, språk, arkitektur, röst och rumslighet. Dessa delar bygger alla på materialitet och tomrum: rösten har som förutsättning kroppens mellanrum, arkitekturen förutsätter öppningar och rumslighet för kroppen, språket bygger på rytm och pauseringar. Sandström visar hur olika uttrycksformer sammanförs genom tempo och rörelse. 
 
Imri Sandström, född 1980 i Umeå, verksam i Malmö.