KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

IMRI SANDSTRÖM ”(S)TONE”

 
7 september – 6 oktober 2013
 
stone_web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imri Sandström
(S)TONE 
© Imri Sandström, 2013
 
Imri Sandström visar under hösten utställningen (S)TONE i Krognoshuset. I källaren arbetar Sandström med ljud. I en komposition som utgår från den medeltida kompositionstekniken isorytmik, har Sandström skapat en fyrkanalig ljudmiljö med inspiration från byggnadens tillkomstperiod. Kompositionen består uteslutande av ljud som är inspelade i samma källare som de nu spelas upp i. Som installationsmaterial används byggnadens eget element: tegelsten. Sandström ser verket som ett samarbete med rummet, med materialet och den tid som ligger inbegripen i det. Verket är ett begrundande över rummet och platsen, liksom över de relationer, sammanblandningar och brott som uppstår i mötet mellan arkitektur, dess material och den mänskliga kroppen och rösten. 
 
På entréplan införlivar det skulpturala verket ”WORDS WON’T CUT IT” text och meningar med murtegelbitarna. Genom att presentera text inskrivet i byggnadsmaterialet sammanförs ting och mening, materia och uttryck. Verket visar hur text och meningsbyggande aldrig innebär ett friktionsfritt överförande av betydelse. Språket är i sig självt materiellt och utgörs av brus och betydelseförskjutningar. 
 
(S)TONE sammanlänkar och spelar på glidningar mellan kropp, språk, arkitektur, röst och rumslighet. Dessa delar bygger alla på materialitet och tomrum: rösten har som förutsättning kroppens mellanrum, arkitekturen förutsätter öppningar och rumslighet för kroppen, språket bygger på rytm och pauseringar. Sandström visar hur olika uttrycksformer sammanförs genom tempo och rörelse. 
 
Imri Sandström, född 1980 i Umeå, verksam i Malmö.