KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17

Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad byggnad med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare som har svårt för att gå.

Nästa Konstkväll Lund äger rum lördagen den 21 oktober 2017. Projektet drivs av Konstföreningen Aura.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2016 (pdf)

Aurafilm presenterar:

HALA ELKOUSSY ”WHITE BRA”

20 januari – 18 februari

Elkoussy

 

 

 

 

 

 

 

Hala Elkoussy
Stillbild ur White Bra.
©Hala Elkoussy/2006

 

Årets första Aurafilm är gjord av den egyptiska konstnären Hala Elkoussy,  (f. 1974) bosatt i Kairo och Amsterdam.

White Bra bygger på en händelse som inträffade några år tillbaka i tiden, obetydlig i det stora hela men avgörande för de som var med.

Filmen är gjord i samarbete med två skådespelare från Kairo som med improvisation återger vad som enligt rykten hände sommaren 2000. Under filmens gång utvecklas en dialog som sätter fokus på frågor om bland annat tradition, rådande sociala normer och korruption.

Filmen är en del av ett större projekt med titeln On refrains, sets and a backdrop. Projektet handlar om människors relationer till de sociala och materiella strukturer som utgör en så uppslukande stad som Kairo.

Hala Elkoussy är verksam internationellt och har bland annat ställt ut i Danmark, Italien, England och Kina.

White Bra, 2006
Downtown Cairo, Summer 2000
Video, 13,44 min