12 oktober – 10 november 2013
 
blueprint
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Bülow
Blueprint
© Anders Bülow, 2013
 
 
 
Med otvungen uppriktighet närmar sig Anders Bülow det måleriska mediet. Genrens klassiska avgränsningar mellan industri och handens rörelse, mellan distans och självutlevelse möts istället för att konfronteras. Det är ett måleri som använder sina yttre former snarare än sina inre. Bülows verk ligger ofta i gränslandet mellan måleri och skulptur, mellan två och tre dimensioner. Material och yta svarar mot rummet som verket befinner sig i, mot utställningsrummets arkitektur. 
 
I sina nya verk undersöker Bülow möjligheterna att arbeta med begränsade val. Det kan vara en form som testas upprepade gånger eller en idé som fullföljs. Konstnären intresserar sig för betingelserna vid ett verks tillblivelse. Hur mycket skall ett material bearbetas innan det uppstår ett djup eller en fysisk kännbarhet? ”Med dette ønsker jeg at undersøge, hvor meget øjet og kroppen opfatter eller selv digter videre, når blot en retningsbestemmelse eller antydning af farve er angivet”, förklarar Anders Bülow. I gouachemålningar på papper antyds konturer av något frånvarande. Papprets lätthet understryker en sirlig kvalitet i verken. 
 
Bülow har även skapat ett golvorienterat objekt för utställningen. Det fortsätter gouachernas former och bygger ut måleriets rumslighet. Någonstans mellan veckade ark och undersökningar i geometriska volymer svävar det i gränslandet mellan ytmässighet och materiell utsträckning. Från golvnivå spelar objektet på förväntningarna av hur verk presenteras i ett utställningsrum. 
 
Titeln ”Blueprint” syftar på verkens underspelade framtoning, en blåkopia där endast det nödvändiga är skisserat. Med små medel skapar sig mottagaren ändå ett intryck. Den blå färgen återkommer också i många av utställningens verk, en ultramarin ton. 
 
Anders Bülow, född 1981, studier vid Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn 2005-2011. Verksam i Köpenhamn..