KROGNOSHUSET

Mårtenstorget
Box 1521
221 01 Lund

Tel. 046-12 62 48

info@krognoshuset.se

Öppettider:
onsdag-fredag kl. 12-17
lördag kl. 12-16, söndag kl. 13-16
Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Konstkväll Lund äger rum den tredje lördagen i oktober varje år. Projektet drivs av Krognoshuset.

Läs mer om Konstkväll Lund.

AKTUELL UTSTÄLLNING

statue

2015 års första utställning är ett samarbete mellan konstnärena Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim. De båda har arbetat tillsammans sedan 2009 med ämnen som rör relationerna mellan politisk retorik, antaganden om nationella territorier och nationer som varumärken.

Ewa Einhorn är bildkonstnär och filmare utbildad vid Malmö Konsthögskola samt konstakademin i Wien. Hon arbetar med animation, satirisk teckning och dokumentärfilm.

Jeuno JE Kim är författare och konstnär med en bakgrund inom teologi, ekonomi, musik och radio. Hon arbetar med ljuddesign, performance, video och text. Kim är född i Sydkorea men är nu baserad i Malmö. Jeuno JE Kim är professor i konst vid Det Fynske Kunstakademi i Danmark.

Läs mer om utställningen här!