Marko Cesarec

The unpredictable timeline

1 maj – 30 maj

 

Utställningen öppnar utan vernissage lördag 1 maj kl. 13 – 16 på grund av rådande situation.

Vi kommer bara släppa in 3 -5 besökare samtidigt i lokalerna så alla kan hålla rekommenderat avstånd. Det kan uppstå väntetid. Tack för ert samarbete och förståelse!

“The unpredictable timeline”

När tiden försvinner i motsägelser och metamorfoser mot nya oväntade sammanflätningar förseglas spår, flätas ihop upprepas komponenterna på ett icke-linjärt sätt. Jag läste nyligen i en vetenskaplig artikel att jordens existens i universum bara är en slump, vilket lugnade mig fast bara för ett ögonblick.

Marko Cesarec

 

Marko Cesarec arbetar med måleri, teckning, installationer, objekt och performance. Han bejakar det irrationella, oförklarliga och mystiken i den mänskliga existensen. I sitt arbete vill han låta naturen söka sina egna okontrollerbara vägar. Naturen vill inte vara till lags, men människan är alltid en del av naturen. Han försöker i sitt konstnärliga arbete att bemästra ett växande miljö hot och omänsklighet. Marko Cesarec söker hela tiden efter ett visuellt språk. Bilder, tankar, viskningar, motsatser och motsägelser som växer fram skapar spår i hans verk.

Marko Cesarec har under en längre tid medverkat i ett antal utställningar och sammanhang både utomlands och i Sverige. Senast i den internationella, internetbaserade utställningen ”Quarantine project” med bas I Colombia. Han deltog i ”Why the binary should have all the pun, ” Tifa working studios, Pune i Indien 2019. Samma år, som medlem av konstnärsgruppen Meteor International har han tillsammans med Tamara de Laval varit curator för projektet ”Gradually shifted acceptance”, Alta art space, Malmö, Sverige. 2017 ställde han ut på Galleri PS, Göteborg, deltog i ”Apocalypse now”, Open Air Artist Workshop” Paldiski, Estland samt i det internationella projektet ”Conflicting spaces”, Malmö, Sverige – Howrah, Indien.

 

Marko Cesarec verkar med Malmö som bas. Han är utbildad vid Konstskolan Forum Malmö, där han studerade 1978-1983.
För mer information om konstnären se hemsida: www.markocesarec.se

 

 

“The unpredictable timeline”
When time vanishes in contradictions metamorphoses towards new unexpected intertwinings, sealed traces, weaved together, and repeats its components in a non-linear way. In a scientific article I recently read that the existence of Earth in the Universe is just a coincidence. It made me calm, but just for a moment.
Marko Cesarec

 

Marko Cesarec is working in various medias such as painting, drawing, installation, objects and performance. He is looking for irrationality, the inexplicable, and the mysteries of the human existence. In his work Marko wants to empower nature to seek its own uncontrollable paths. He tries to master a growing environmental threat and inhumanity. Marko Cesarec is constantly searching for a visual language. Images, thoughts, whisperings, opposites and contradictions that emerges leave traces in his artwork.

Marko Cesarec has taken part in a large number of exhibitions and events in Sweden and abroad. Most recent in the internet-based ”Quarantine project” in Colombia. 2019 he participated in the exhibition ”Why the binary should have all the pun” at Tifa working studios, Pune, India. The same year, as members of the artist group Meteor International, he and the artist Tamara de Laval curated the exhibition ”Gradually Shifted Acceptance” at Alta art space in Malmö, Sweden. During 2017 he exhibited at gallery PS Göteborg, Sweden, participated in “Conflicting Spaces” an exchange art project & exhibition, Malmö, Sweden – Howrah, India and ”Apocalypse Now, Open Air Artist Workshop”, Paldiski, Estonia.

Marko Cesarec lives and works in Malmö and is educated at the Art School Forum, Malmö Sweden 1978-1983.

 

Press

Sydsvenskans konstkritiker Carolina Söderholm

Förhandsartikel Skånska Dagbladet av Andreas Persson