GERRY JOHANSSON & ANN JANSSON

28 juni – 20 juli 2008

GJohansson3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerry Johansson
Alt Horsbüll
©Gerry Johansson/2008

Konstföreningen Aura är mycket glad att presentera Gerry Johansson & Ann Jansson som utställare här i Krognoshuset. Utställningen består av fotografi och skulptur.  

Gerry Johansson har varit verksam som fotograf sen 1960-talet. På utställningen här i Krognoshuset visar han fotografier ur serien Deutschland. Bilderna är tagna från hösten 2005 till sommaren 2007 under ett antal resor i Tyskland. 

Gerry Johanssons bilder är ofta lågmälda skildringar av kulturlandskap, platser där spåren av människor blir mer betydelsefulla än människorna i sig. I hans folktomma bilder, med sin frånvaro av mänskligt liv,  får motiven en avmätt men samtidigt dramatisk laddning. Det är som om de platser och miljöer han skildrar har blivit övergivna och befinner sig i ett tillstånd där tiden stannat och all verksamhet upphört för stunden. 

Ett tydligt och genomgående förhållningssätt i Gerry Johanssons bildspråk är den strama och välbalanserade linjen. Det är noga uttänkta kompositioner vilket ger hans fotografier den skärpa och balans som är utmärkande för hans bilder.  Det är också här Gerry Johanssons styrka ligger, att med träffsäker känsla avbilda vår omgivning så att den ter sig på ett så pass dämpat sätt att vi inte kan låta bli att förundras över den. 

Ann Janssons skulpturer utmärks av sitt strama och klassiska formspråk. Hon arbetar med stor skicklighet och precision och får det oglaserade stengodset att framhäva och förstärka  materialets egenskaper i alla dess nyanser. Hon låter ofta samma former återkomma men med små förskjutningar och olika sätt att behandla ytan på blir vart föremål sitt eget. 

Ann Janssons förhållningssätt till keramiken präglas av en säker känsla för proportioner. Hennes verk besitter en tyngd utan att upplevas som klumpiga eller otympliga, det är snarare en tyngd som ger balansen mellan form och material den känslighet som utmärker Ann Janssons verk. Hennes sätt att arbeta med sina skulpturer visar på en stor kännedom och lyhördhet inför de möjligheter och även begränsningar som finns i att hantera ett material som lera. 

Ann Jansson är bosatt och verksam i Höganäs. Hon är utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg 1965-1969. Ann Jansson finns representerad på ett flertal museer, bland andra Röhsska Museet och Nationalmuseum.

Jansson1

 

 

 

 

 

 

Ann Jansson
Kärl, stengods
©Ann Jansson/2008