EvaMarie Lindahl

The Tyrant and the Muse

25 februari – 2 april

Vernissage lördagen den 25 februari kl. 13 -16

 

 

The Tyrant and the Muse

Under flera års tid har jag varit upptagen av den franska djurmålaren Rosa Bonheur, som föddes i Frankrikeoch levde där åren 1822-1899. Jag har fascinerats av hennes motivval, format, livsstil och de historier som omger hennes person. Men framför allt är jag gripen av hennes förmåga att återge personligheter, för de icke-mänskliga djur hon porträtterar fungerar inte som representanter för en hel art utan de är individer med specifika liv, känslor och erfarenheter. Det är deras liv och berättelser som jag vill undersöka. Hur ser de på konstnären Bonheur?

I Anna Klumpkes (auto)biografi över Bonheurs liv kallar Bonheur konsten en tyrann, en absorbent som kräver hjärta, själ och kropp av henne. Konsten är hennes främsta relation och livsdröm. Men konsten är även sträng och kräver hennes fulla uppmärksamhet och kamp. Hon låter sig inte begränsas och vägrar gå med på de konventioner som krävs av kvinnor att underordna sig. Hon berättar även om hur mycket hon älskar de djur hon omger sig med. Och hur mycket de i sin tur älskar och respekterar henne – och det är här det blir riktigt intressant. För den kärlek som Bonheur talar om är villkorad av konsten, det vill säga tyrannen, och får därför dödliga konsekvenser för dem som avbildas.

Med målningen The Horse Fair (1852–1855) får Bonheur sitt stora internationella genombrott. Under två år studerar hon hästar på slakterier och marknader. För att slippa utstå trakasserier söker hon polistillstånd att bära byxor för att inte sticka ut på de mansdominerade platser där hon rör sig. De hästar vi ser i målningen är alltså de som studerats när de tvingats in till slakt eller organiserats till försäljning. Det är män, med knutna nävar som styr dessa hästars liv. Likaså är det män och deras doktriner som Bonheur kämpar emot och vägrar underkasta sig under sitt liv. 

Min fascination för Bonheur är även synlig i mitt avslutade doktorandprojekt och den bok som precis publicerats på Aska förlag under titeln Resistance within the Museum Fauna. Två verk som visas i utställningen kommer direkt ur arbetet med boken och avhandlingen. Det första är en återteckning och uppförstoring av målningen Still Life with Birds and Pocket Knife (1709)av Johann Adelbert Angemeyer. Det andra är en digital version av det kollage som utgör första kapitlet av boken.

Eftersom jag varit så upptagen av Bonheur kanske jag ska kalla henne min musa?

Hon är självklart inte en passiv sådan, som av historien fråntagits sin agens och roll, utan en aktiv, vars våldsamma handlingar, praktiska byxor och måleri inspirerar mig att gräva djupare ner i konstnärsrollen och se den dualitet den kan besitta. Det är konstnären Bonheur som beskriver den kärlek hon har för lejonen Nero och Fathma, och känsligt avporträtterar deras personligheter, samtidigt som tyrannen Bonheur låser in dem i burar och vanvårdar dem.

Hon är min musa och deras tyrann.

 

EvaMarie Lindahl
Februari 2023

 

 

EvaMarie Lindahl (född 1976, Viken) PhD, är verksam som bildkonstnär och är baserad i Sverige. Hennes researchbaserade konstprojekt befinner sig i skärningspunkten mellan kritiska djurstudier, bildkonst och aktivism. Lindahl har utvecklat en konstpraktik som omfattar storskaliga blyertsteckningar så väl som textbaserade performanceverk. I sina projekt ifrågasätter Lindahl ständigt skrivningen av konsthistoria från en antropocentrisk och patriarkal position genom att korrigera, skriva om och föreställa sig nya (konst)historier. På senare tid har detta utvecklats till en konstpraktik som kan kallas konsthistorieaktivism. I hennes pågående arbete ifrågasätter hon dikotomin människa-djur samt diskuterar människors vana att förtrycka andra djur genom att använda dem som resurs och material i konstproduktion.

Lindahl innehar en doktorsexamen från Edge Hill University (UK) som hon tog vid The Centre for Human Animal Studies 2022. Hennes forskningsprojekt med titeln Resistance Within the Museum Fauna – Challenging Anthropocentrism through Counter Art Histories and Non-Human Narratives är en avhandling inom konstnärlig forskning och kritiska djurstudier som använder sig av antropomorfism och empati för att skriva och framföra konsthistorier där icke mänskliga djur står i centrum.

Lindahl innehar en master i konst vid Malmö konsthögskola sedan 2008. Hennes verk har ställts ut och framförts vid flera institutioner så som danska Statens museum för konst, Bonniers Konsthall, Ystads konstmuseum, Malmö konsthall, Uppsala konstmuseum, Biskopshuset i Lund, Stene Projects Gallery, Galleri Ping Pong, Kvinnohistoriskt museum och Malmö Museer. Hon har tilldelats projekts- och arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och finns representerad i flera privata och allmänna samlingar. 2015 var Lindahl med och startade föreningen UNICORN artists in solidarity. Lindahl är frekvent anlitad som lärare vid flera universitet och konstskolor samt paneler kopplade till hennes intresseområden.

 

För mer info om konstnären

Websitewww.evamarielindahl.com

Instagramwww.instagram.com/evamarie_lindahl_studio

 

 

Programverksamhet under utställningsperioden

PERFORMANCE

Under utställningsperioden utför konstnären EvaMarie Lindahl tre olika virtuella guidningar som tar oss till konstmuséer där vi kan se och lyssna till de avporträtterade icke-mänskliga djur som befinner sig där. Hör om konsthistoria och måleri betraktade ur icke-mänskliga varelsers, ur djurs, perspektiv. Hur är det att bli älskad och avporträtterad av en konstnär? 

Plats Krognoshuset

Fri entré men begränsat antal platser på grund små lokaler, först till kvarn

Tid kl 16

Längd: ca 20-30 minuter

Performance 1

Torsdag 2 mars kl. 16:00

Performance 2

INSTÄLLD PÅ GRUND AV SJUKDOM Torsdag 9 mars kl. 16:00

Tillgänglighet: Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

 

 

FÖRELÄSNING

Auras programserie, som arrangeras i samverkan med Lunds konsthall, sätter under våren 2023 fokus på konstnärlig praktik där djur på olika sätt representeras, används eller synliggörs i konstproduktion. Programserien består av tre föreläsningar och är framtagen av Konstföreningen Auras programgrupp, som består av konstnärerna Marit Lindberg och Henrik Lund Jørgensen.

Alla föreläsningar

Plats: Lunds Konsthall

Tid: kl 18

Fri entré

 

Föreläsning EvaMarie Lindahl konstnär som doktorerat i konstnärlig forskning och kritiska djurstudier.

OBS NYTT DATUM Torsdag 23 mars

 

Föreläsning Amelie Björck kulturskribent och lektor i litteraturvetenskap och drama

Föreläser om forskning där representationen av icke-mänskliga varelser och djur inom konsten och kulturen undersöks.

Torsdag den 30 mars

 

Föreläsning Lisa Strömbäck konstnär baserad utanför Köpenhamn

Föreläsning om arbeten med och om husdjur, där både ömhet och hierarkier mellan människa och djur synliggörs.

Torsdag 20 april

Tillgänglighet: Lunds konsthall är en tillgänglighetsanpassad lokal.

 

 

Boka besök. Vi erbjuder enskilda besök om en vill se utställningen utan andra besökare. Boka gärna i god tid via vår mail.

Lunds Kommuns alla skolor erbjuds kostnadsfria visningar

Alltid fri entré

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet