Aurafilm presenterar:

MIREILLE ASTORE ”NOT FROM HERE”

28 april – 20 maj

Astore

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Astore
Stillbild ur Not From Here
©Mireille Astore/2005

Aurafilm har glädjen att presentera Mireille Astore (Australien/Libanon) med filmen Not From Here från 2005. Mireille Astore är internationellt verksam och ställer bland annat ut på årets biennal i Sharjah, Saudiarabien.

”Not From Here är en video baserad på ett odaterat historiskt fotografi som hittades på stadsbiblioteket i Broken Hill, en stad ute i Australiens obygd. Fotografiet som föreställer en grupp av tolv unga kvinnor och en ung man blev förmodligen taget i början av 1900-talet.

Det är ett konstverk som försöker förmedla känslan av förskjutning, exil, migration och identitetsskapande genom att använda ett historiskt berättande. 

Genom att frigöra det främmande genom repetition betonar verket mångfalden av sinnesstämningar, karaktärer och representationer som tillsammans och samtidigt kan utgöra var människa. Det utmanar antaganden om ras, kön och klass genom att rubba på det prydliga.

Fotografiet som media för att fånga ett ögonblick och som neutralt och sanningsenligt objekt blir också ifrågasatt medan det förändras framför våra ögon.”

(Mireille Astore)