Jakob Simonson

Jakob Simonsson

Utsläckning / Extinguish (2014)

Pigmentprint på Canson Edition Etching Rag, 310 g

Signerad och numrerad upplaga 25 ex
610 × 915 mm (obeskuren), bildyta: 870 x 580 mm

Pris: 3 600 :-