BIANCA MARIA BARMEN ATLANTEN – JAG ÄR MYCKET LUGN NU

26 april – 25 maj 2014

BIANCA MARIA BARMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Maria Barmen
Strandad, gips & silkestråd
© Bianca Maria Barmen, 2011

Krognoshuset i Lund visar under våren 2014 Bianca Maria Barmens lågmälda och laddade skulpturer. I Barmens konst uppkommer ofta en sällsam stämning som lockar till eftertanke.

Utställningens titel är hämtad ur ett brev från en japansk väninna till Barmen, som konstnären lärde känna när hon bodde i Paris. Väninnan Rié mådde inte bra vid tiden i Paris, men läkarna kunde inte hitta något omedelbart fel på henne, vilket ledde till att hon prövade olika alternativa behandlingar. Något år senare befann sig Rié vid den franska Atlantkusten. I ett brev till Barmen skriver hon meningen: ”Je suis très calme maintenant”: jag är mycket lugn nu. Orden fastnade i Barmens medvetande, hon upplevde dem som vackra och lugnande. Det visade sig dock vara lugnet före stormen; två månader senare blev Rié akut canceropererad i Paris för att ett halvår senare friskförklaras. Men det gick inte mer än två år förrän hon insjuknade igen och avled för nästan exakt tio år sedan. Orden stannar dock kvar som uttryck för en stund snuddad av evigheten.

Det har sagts att Bianca Maria Barmens skulpturer uttrycker upplevelser och betydelser som det talade språket inte kan omfatta. Ofta arbetar Barmen med figurer i liten skala, gestalter som framträder på bord, trappor eller små avsatser. Stämningen i verken kan uppfattas som drömliknande eller som scener ur ett gåtfullt drama. I utställningen kommer det att finnas ett skulpturalt verk som bär utställningens titel, samt en del arbeten på papper med undervattensmotiv.

Man kan känna igen Barmens skulpturer från de offentliga verk som finns i närområdet. Häribland märks bland annat verket Kommer ihåg att jag såg dig, utaför Skissernas museum i Lund och även Hartrappan på Södra förstadsgatan i Malmö.

Bianca Maria Barmen, född 1960 i Malmö, verksam i Lund. Studerade på Arkitektskolan LTH i Lund 1979-1981, på Den Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn under åren 1985-1992.