KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

”WRITTEN IDENTITY”

 29 juni – 23 juli

JAZZSTYLECORNER
feat: AKIM ONE, ARIS ONE, DRAMA ONE 

akim

 

 

 

 

 

 

AKIM ONE
©AKIM/2006

Med tanke på mångkulturåret 2006 har Konstföreningen Aura bjudit in tre konstnärer från Berlin som i huvudsak arbetar med writing/graffiti i olika former. De är alla tre engagerade i Jazzstylecorner, ett projekt vars syfte är att utveckla och förmedla de olika influenser och riktningar som finns inom ”writing”. 

För mer information besök: www.jazzstylecorner.com

Mångkultur handlar om så mycket mer än etnicitet, något vi har velat ta fasta på. Det handlar även om hur vi skapar oss olika kulturella identiteter och tillhörigheter i samhället. Utifrån graffitin och sitt arbete med det skrivna ordet kan Akim One, Aris One och Drama One skapa och ge uttryck för en kulturell identitet som de internationellt delar med många andra.

En anledning till att vi bjuder in Akim One, Aris One och Drama One för att ställa ut här på Konstföreningen Aura är just deras sätt att utveckla och använda sig av bland annat ”writing” som arbetsmetod och uttryckssätt. Det ger oss en möjlighet att presentera tre spännande och intressanta konstnärskap samtidigt som det uppmärksammar begreppet ”writing” och hur det kan användas som uttrycksmedel.

Vår förhoppning är att utställningen ska leda till att besökarna ser den potential writing/graffiti har som uttrycksmedel och vilken kulturell betydelse den kan ha för många när det gäller att skapa sig en identitet.

drama_03

 

 

 

 

 

 

 

DRAMA ONE
©DRAMA/2006