KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2021

Förlängd utställningsperiod från 2020: 16 januari – 14 februari
Andreas Kurtsson och Olof Broström

20 februari – 21 mars, vernissage lördag 20 februari kl. 13 – 16
Karolina Erlingsson

27 mars – 25 april, vernissage lördag 27 mars kl. 13 – 16
Kristina Matousch

1 maj – 30 maj, vernissage lördag 1 maj kl. 13 – 16
Marko Cesarec

5 juni – 4 juli, vernissage lördag 4 juni kl. 13 – 16
Kah Bee Chow

17 juli – 29 augusti, vernissage lördag 17 juli kl. 13 – 16, sommarutställning
Jaiyoung Cho, extern curator Daeun Jeong

4 september – 3 oktober, vernissage lördag 4 september kl. 13 – 16, Kulturnatten
Elisabet Oscarsson

9 oktober – 7 november, vernissage lördag 9 oktober kl. 13 – 16, Konstkväll
Jan Marius Kiøsterud

13 november – 12 december, vernissage 13 november kl. 13 – 16
Mårten Nilsson

 

14 – 15 december, tisdag 14 dec kl. 15 – 19 och onsdag 15 dec kl. 15 – 18
Konstföreningen Auras årslotteri