KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2020
25 april – 24 maj, vernissage lördag 25 april kl. 13 – 16 Ana Rebordão

30 maj – 28 juni, vernissage lördag 30 maj, kl. 13 -16 Olle Dahl

18 juli – 30 augusti, sommarutställning, 6 veckor, vernissage lördag 18 juli kl. 13 – 16

Slukminne, grupputställning med Henrik Lund Jørgensen, Annelie Nilsson, Annika Svenbro &
Anna Wessman
Curatorer/konstnärliga ledare: Marianne Andersson, Lars Embäck, Marit Lindberg och Johan Suneson

4 september – 4 oktober, Kulturnatten, vernissage fredag 4 september kl. 18 – 20
Elisabet Oscarsson

10 oktober – 8 november, Konstkväll, vernissage lördag 10 oktober kl. 13 -16
Robert Moreau och Kristian Körner

14 november – 13 december, vernissage lördag 14 november kl. 13 -16
Kah Bee Chow

15 – 16 december, tisdag 15 dec, kl. 15 -19 och onsdag 16 dec, kl. 15 -18
Konstföreningen Auras årslotteri

 

Fler utställningar 2021 tillkommer  framöver