KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Kommande utställningar

Med reservation för ändringar

2020

10 oktober – 8 november, vernissage lördag 10 oktober kl. 13 -16
Robert Moreau och Kristian Körner

14 november – 13 december, vernissage lördag 14 november kl. 13 -16
Olof Broström och Andreas Kurtsson

 

15 – 16 december, tisdag 15 dec, kl. 15 -19 och onsdag 16 dec, kl. 15 -18
Konstföreningen Auras årslotteri

 

Fler utställningar 2021 tillkommer framöver