KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Med reservation för ändringar

2023

Dana Sederowsky
14 oktober- 19 november
Vernissage lördag 14 oktober kl.13-16
Konsthelg Lund 14-15 oktober
5 veckor

2024

Peter Dacke Konstnärsgruppen Aura

Kanslibyrån: John Huntington och Per-Arne Sträng

Carla Zaccagnini

Ingvild Hovland Kaldal och Kim Westerström

Gunnhild Torgensen

Mer info kommer snart

Peter Johansson Konstnärsgruppen Aura