AKTUELL UTSTÄLLNING

OLLE DAHL

Förflyttningar II

Olle Dahl

5 september – 4 oktober

Utställningen öppnar lördagen den 5 september kl 13 – 16

 

Förflyttningar är ett väsentligt tema i Olle Dahls utställning på Krognoshuset. Det rör sig om intrikata förflyttningar som sker via förskjutningar av tid och rumslighet utifrån faktiska iakttagelser och upplevelser, ibland med referenser till egna tidigare verk, ibland som resultat av nedslag i konsthistorien.

På Krognoshuset sker både en återkomst och en återkoppling till Dahls tidigare utställningar i huset. Eventtält på Place de la Concorde korsar bildmässigt dåtidens bataljmålningar och republikens La Marianne, svartvita etsningar från 70- och 80-tal framstår i de pågående revolutionernas 2020 med ens som ett högst relevant bagage.
Tre konstnärliga tekniker – skulpturala objekt, etsningar och måleri – har tagit varsitt utställningsplan i besittning.

I källarplanet har en förflyttning av ett husliknande skulpturalt objekt ägt rum. I Förflyttningar (2007) åtföljdes första installationen av objektet av inspelade ljudfragment från barndomshemmet, ett äldre trähus. Drygt tio år senare, inom ramen för jubileumsutställningen Aura90!, visades objektet med en påtaglig förflyttning mot den ursprungliga riktpunkten. Exhalation tar nu formen av en lång utandning, som svärmar ut i rummet likt civilisatoriska embryon.

I Olle Dahls bildrum får verklighetsförankrade objekt genomgå sådana sällsamma transformationer. Genom att skapa en koncentration och samtidigt förskjuta blicken inbjuder konstnären betraktaren att utifrån konstverken röra sig fritt genom tid och rum.

 

Olle Dahl (f. 1944) verksam med Lund som bas. Han är medlem i Auras konstnärsgrupp. Utbildad vid Grafikskolan Forum, Malmö.

 

För kostnadsfri privat visning av utställningen, enskild eller grupp, maila info@krognoshuset.se

Lunds Kommuns alla skolor erbjuds kostnadsfria visningar

 

Alltid gratis entré

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet