AKTUELL UTSTÄLLNING

SLUKMINNE 2020

Foto: Anna Wessman

Slukminne 2020
18 juli – 30 augusti
Vernissage lördag 18 juli kl. 13–16

En grupputställning med Henrik Lund Jørgensen, Annelie Nilsson, Annika Svenbro och Anna Wessman ur Auras konstnärsgrupp, kurerad av fyra andra Aurakonstnärer: Marianne Andersson Embäck, Lars Embäck, Marit Lindberg och Johan Suneson.

För att göra besöket tryggt för både besökare och personal följer vi Folkhälsomyndigheternas och Regions Skånes rekommendationer.

För att följa rådande restriktioner: Under vernissage för att alla ska kunna hålla rekommenderat avstånd så kommer vi bara släppa in 3 -5 besökare samtidigt i lokalerna.

Vår personal kommer stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom och önskar att detsamma gäller för besökare.

 

Slukminne startade i samtal mellan Marianne Andersson Embäck, Lars Embäck, Marit Lindberg och Johan Suneson inför utställningar i Östersund, Karlstad och Arvika (2015–16). Utgångspunkten uppstod ur en önskan att jobba med temat tiden och minnet och när Marit Lindberg kom på begreppet Slukminne fick det namnge projektet.

Ordet Slukminne väcker lätt vida associationer. Vad är det som ständigt följer människan och som äter upp eller döljer viktiga minnen, men som samtidigt omärkligt låter förflutna händelser bli kvar som aktiva spår och agenter i nuet? Handlar det om en okänd följeslagare eller om någonting helt annat? Finns det likheter till det närbesläktade ordet slukhålet, ett tomrum som uppstått under det som betraktats som solid mark? Eller döljer sig slukminnet under en stads historiska lager, som ett obekant och påtagligt fynd för den som gräver? Kanske handlar slukminnet om olika människors sätt att tolka det de varseblir och möjligheterna att skapa berättelser utifrån en egen erfarenhet. Hur bevaras minnet av beröring? Handlar slukminnet om hur vi påverkas medvetet och/eller omedvetet av ideologier? När och hur är det möjligt att se utanför ramarna för till synes osynliga principer som styr människans villkor i ett samhälle?

Konstnärerna i Slukminne 2020 har tidigare förhållit sig till tid och minne i andra verk och utställningar – och arbetar med olika uttryck och metoder. Samtalet fortsätter. Hur tolkar Henrik Lund Jørgensen, Annelie Nilsson, Annika Svenbro och Anna Wessman vad ett Slukminne är för någonting idag? Utgångspunkten finns i titeln och ordet. Vad väcker ordet Slukminne för lust att gestalta?

Covid 19 har ändrat förutsättningarna för utställningen och möjligheten till fysiska möten. Covid 19 skapar såväl ett individuellt som kollektivt slukminne. Slukminne 2020 blir därigenom också ett slags slukminnespunkt inför framtiden. Vad kommer vi att minnas av den här tiden? I den dialogiska processen närmar sig utställare och kuratorer varandra i samtal. Det finns många ingångar till tematiken kring identitet, det förflutna och personliga minnen. En mål är att tillgängligöra gruppens tankar digitalt med film på hemsida och sociala medier.

Det blir trots allt en Slukminneutställning sommaren 2020, präglad av de speciella och särskilda omständigheter som covid 19 skapat. Och det är kuratorsgruppens förhoppning att utställningen ska nå en stor publik genom de möjligheter som står till buds. Vi önskar alla välkomna till Slukminne 2020.

För mer information om Slukminne se facebooksidan: https://www.facebook.com/slukminne/

 

Tack till Hannah Federley Holmkvist

Alltid gratis entré

Krognoshuset drivs med stöd av Lunds Kommun och Kulturrådet