TUVA JOHANSSON ”ÖVERGIVNA LANDSKAP”

11 januari – 9 februari 2014
Vernissage 11 januari 12 – 17

Tillbaka till tidigare utställningar

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tuva Johansson
Övergivna landskap
© Tuva Johansson, 2014

Ett landskap tycks alltid berätta något om människans förhållande till naturen. Det kan upplevas både som något skapat och som något naturgivet. Tuva Johanssons målningar från övergivna platser bär med sig dessa sidor av landskapet. Motiven är hämtade från platser som konstnären besökt: det kan vara nedlagda dansbanor eller igenvuxna industriområden.Gemensamt för platserna är att de är lämnade åt sitt öde. Bilderna berättar om en gång välbesökta och noga efterhållna ställen som nu förfallit och hamnat i glömska. Tuva Johansson är intresserad av dessa landskap som uttryck för stämningslägen. Målningarna är inte så mycket avbildningar som de är sammanställda scener ur den svenska nutidshistorien. De är berättelser, som i liten skala speglar historien om det moderna. Hur folkparksliv och landsbygd överges för en tillvaro i städerna. Konstnären beskriver hur dessa miljöer blir skådeplats för en ”rofylld och stilla förintelse”. Naturen tar långsamt över scenerna. Samtidigt anknyter verken till äldre tiders förgängelsemotiv.Johansson använder sig både av minnet och av fotografier från dessa övergivna platser i arbetet med sina bilder. Måleriet ger henne en frihet att skildra platserna som uttryck för tillstånd.Tuva Johansson, född 1981, uppväxt i Smitterstad vid Gamleby. Verksam i Malmö sedan 2007.