17 november – 16 december 2012
 
Hylander_S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsten Hylander
Utan titel 
© Torsten Hylander 2012
 
 
 
 
 
Krognoshuset ställer ut verk av den i Malmö verksamme konstnären Torsten Hylander. I sina sammanställningar av funna föremål låter Hylander tingen få nya meningar och förbindelser. Genom att låta detaljer från redskap, leksaker och andra vardagsföremål vandra från sina originalsammanhang och anta nya kombinationer uppstår förändringar i deras betydelser. ”Precis som en författare ofta leker med orden, använder jag ögat för att leka med former”, förklarar Hylander. Formernas språk känns igen från uttryck i det dagliga livet men lutar här, i deras nya sammansättningar, mot någonting annat. Hylanders sammanställda föremål tycks balansera mellan detta igenkännbara och något oväntat: en formernas vokabulär som kastats om.
 
Det material som Torsten Hylander framför allt använder i utställningen är trä. Föremål i trä har den motsägelsefulla förmågan att både kännas nutida och ålderdomligt. Trä är det klassiska hantverksmaterialet för snide och slöjd. Trä är också materialet som industrin låtit ta upp för maskinell bearbetning. Hylanders kombinerade stycken blir sammanställningar av former som associeras till olika tider, olika sammanhang. Det tycks vila en till synes självklar samtidighet i Hylanders objekt: de är både system och säregenhet, de är både struktur och mänsklig närvaro. Detta både-ochkommer även till uttryck i föremålens skepnader. De är på en gång enhetliga former och delbara kombinationer. Splittring och sammanhållning verkar utan att ta ut varandra.

I ett verk låter Hylander dessa delar framträda som individuella element. Med stöd av en projektorduk uppträder de som utställningstiteln låter antyda: Modevisning för träbitar. Uppställda på rad bildar de ett spel på en scen. Träbitarnas blotta former inger betraktaren en känsla av deras inneboende vilja eller individuella karaktärsdrag. Som koketta mannekänger paraderar de på en linje, spänningar och allianser mellan träbitarna avslöjas i deras hållning mot varandra. Dramat blir tydligt, åtminstone för den som fortfarande minns barndomens lek.

Torsten Hylander, född 1944, verksam i Malmö.