KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
lämna meddelande på telefonsvarare eller skicka mail

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Stängt
We are closed for the time being

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

OLLE DAHL ”FÖRFLYTTNINGAR”

20 januari – 18 februari 2007

Dahl1

 

 

 

 

 

 

 

Olle Dahl
Timmarna, olja på pannå, 2006.
©Olle Dahl/BUS 2006

Det är med stor glädje Konstföreningen Aura presenterar Olle Dahl som utställare här i Krognoshuset.

Form och rörelse är två utmärkande drag i Olle Dahls verk. Han betonar ofta arkitektoniska detaljer men förändrar dess strukturer till nya former och linjer som leder vår blick vidare och ger upphov till nya associationer.

Med väl genomtänkta förskjutningar äventyrar Olle Dahl vår uppfattning av plats och rum. Det är inga dramatiska förskjutningar utan mer behärskade rörelser som präglar många av hans verk men som ändå kraftfullt ger uttryck för föränderlighet.

Genom sitt sätt att uppmärksamma detaljer och lyfta fram det lilla ur det stora ger Olle Dahl vårt betraktande nya möjligheter och upplevelser.

Olle Dahl (f. 1944) är bosatt och verksam i Lund. Han är medlem i Auras konstnärsgrupp sedan 1980.

Dahl2

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Dahl
Timmarna, olja på pannå, 2006.
©Olle Dahl/BUS 2006