OLLE DAHL

Förflyttningar II

Olle Dahl

5 september – 4 oktober

Utställningen öppnar lördagen den 5 september kl 13 – 16

Förflyttningar är ett väsentligt tema i Olle Dahls utställning på Krognoshuset. Det rör sig om intrikata förflyttningar som sker via förskjutningar av tid och rumslighet utifrån faktiska iakttagelser och upplevelser, ibland med referenser till egna tidigare verk, ibland som resultat av nedslag i konsthistorien.

På Krognoshuset sker både en återkomst och en återkoppling till Dahls tidigare utställningar i huset. Eventtält på Place de la Concorde korsar bildmässigt dåtidens bataljmålningar och republikens La Marianne, svartvita etsningar från 70- och 80-tal framstår i de pågående revolutionernas 2020 med ens som ett högst relevant bagage.
Tre konstnärliga tekniker – skulpturala objekt, etsningar och måleri – har tagit varsitt utställningsplan i besittning.

I källarplanet har en förflyttning av ett husliknande skulpturalt objekt ägt rum. I Förflyttningar (2007) åtföljdes första installationen av objektet av inspelade ljudfragment från barndomshemmet, ett äldre trähus. Drygt tio år senare, inom ramen för jubileumsutställningen Aura90!, visades objektet med en påtaglig förflyttning mot den ursprungliga riktpunkten. Exhalation tar nu formen av en lång utandning, som svärmar ut i rummet likt civilisatoriska embryon.

I Olle Dahls bildrum får verklighetsförankrade objekt genomgå sådana sällsamma transformationer. Genom att skapa en koncentration och samtidigt förskjuta blicken inbjuder konstnären betraktaren att utifrån konstverken röra sig fritt genom tid och rum.

Olle Dahl (f. 1944) verksam med Lund som bas. Han är medlem i Auras konstnärsgrupp. Utbildad vid Grafikskolan Forum, Malmö.

 

Digital visning

Länk: Digital visning av utställningen med Olle Dahl (Youtube) 13 min

Film av: Lars Embäck och tack till Barbro Westling.

 

Länk: Trailer Krognoshuset och konstnären Olle Dahl (Youtube) 2.20 min

Film av: Nils Byrfors, Kulturnatten, Lunds Kommun

EDIT: Konstföreningen Aura grundades i Lund 1928 av en grupp skånska konstvänner och konstnärer. 1929 upplät Lunds stad det medeltida Krognoshuset på Mårtenstorget åt Konstföreningen Aura.

 

Länk: Skulpturen ”Förflyttning II” av Olle Dahl och berättelsen om hur underlöjtnanten och svärdsmannen Carl Abraham Tornbergs grav blev Tornbergs familjegrav skriven av Hans Tornberg