KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
lämna meddelande på telefonsvarare eller skicka mail

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Stängt
We are closed for the time being

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

MARTHE AUNE ERIKSEN 19/3 – 17/4

06_Ralla_MAE

Kännetecknande för Marthe Aune Eriksens konstnärskap är undersökningen av olika omgivningar i gränslandet mellan stad och periferi. Motiven återfinns på de mest triviala platser och bilderna åskådliggör områden, landskap och stadsrum som sällan fångar vår uppmärksamhet. Fotografierna är tagna nära förorter eller mindre industriområden, vid skogsbryn eller längs med farleder ut ur staden. Bilderna skildrar vägskäl, kvarlämnat byggnadsbråte, högar av sten och lera eller andra markörer för stadens upphörande.

Eriksens senaste serier tar utgångspunkt i områden som alla är resultat av mänsklig aktivitet. Arbeten synliggör funktionslösa platser där mycket är påbörjat men lite är fullbordat, där många projekt har strandat och visioner förlist. Temporära omgivningar och nyare kulturlandskap som befinner sig i närmast permanenta mellanrum eller glömska. Områden närmast osynliga i all sin närvaro.

I utställningen på Krognoshuset kommer Eriksen att visa fotografier i stort format, samtliga analoga, ramade verk. Bilderna är tagna under arbetsresor runt om i Norden, där Eriksen har arbetat i områden med kalkbrottsindustri, sten- och asfaltverk, vägarbetsområden, tunnelkonstruktioner och gruvdrift.

 

Marthe Aune Eriksen är född i Porsgrunn 1975 och tog examen 2003 vid Konsthögskolan i Oslo. Hon har en rad separat- och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Møre og Romsdal Kunstsenter, House of Foundation i Moss, Galleri Rostrum, BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus) samt Galleri 54 i Göteborg. Efter utställningen i Krognoshuset kommer Eriksen att medverka i större utställningar i bland annat Paris, Lucca och Hamburg. Hon har genomförd gestaltningsuppdrag, är offentlig representerad och har mottagit en lång rad större stipendier, bland annat från Malmö Konstmuseum och Hasselbladstiftelsen. Marthe Aune Eriksen bor och är verksam i Malmö.