KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 13-17
(Stängt veckan innan vernissage, öppettider vid vernissage kl. 13-16)

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 19 oktober 2019! För projektet ansvarar Konstföreningen Aura och projektledare är Barbro Westling.

Läs mer om Konstkväll Lund

MAGDALENA SVENSSON 

 
18 februari – 18 mars 2012
 
2juli11s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Svensson
2 juni 2011, 2011 
© Magdalena Svensson 2012
 
 
Krognoshuset ställer under februari och mars ut måleri av Magdalena Svensson. Konstnären presenteras för första gången i Lund med en separatutställning. Svensson visar nygjorda verk på samtliga tre våningsplan. I Krognoshusets källare visas en specialgjord, platsinstallerad målning som från golvnivå etablerar ett påtagligt förhållande mellan betraktare och utställningsrummets volym. 
 
I Magdalena Svennsons konst framträder måleriet gärna som odramatisk handling. Om måleriets historiska områden kan sägas ha kretsat kring illusion eller föremålslighet, hantverk eller industri, så har vi här en konst som tar fasta på den vardag som måste pågå oberoende av dessa upphöjda brytpunkter. Det är sysselsättningarna som fortlöper överallt och ingenstans – egentligen mer hemmahörande hos världen i stort än i den specifika konstvärlden. Häri ligger också just det samtida i denna konst; inriktningen på det i vardagen pågående, det återkommande. Med andra ord; den dagliga processen bortom högtidlighet och dramatik. 
 
De verk som presenteras är inblickar i små förlopp, varje målning är en bild av sin egen tillblivelseprocess. Detta är en konst som visar ögonblicksbilder ur pågående skeden snarare än högstämd slutgiltighet. Något som understryks i hur Magdalena Svensson använder målningarnas tillkomstdatum som titel. Att verkens former är cirklar har mindre att göra med cirkelns symboliska eller allegoriska betydelser och mer med verkens faktiska uppkomst. ”Cirkeln är ett spår av en rörelse som är kopplad till den fysiska utlevelsen, själva måleriakten”, förklarar Magdalena Svensson. Detta är även en anledning till att Svenssons konst känns så samtida: måleriet blir en kroppslig arbetsprocess snarare än äldre tiders graciösa stafflimåleri.
 
Målningarna förekommer ofta i grupper där varje bild relaterar till de övriga. Konstnären arbetar inte sällan på ett nästintill cykliskt sätt: ”Erfarenheter jag gör i en bild, blir ofta en del av nästkommande målning”. Magdalena Svenssons konst bär vittne om ett seriellt, repetitivt arbete. Varje verk länkas samman med nästa. Från bild till bild framkommer dock mindre förskjutningar. Genom många små rörelser blir så verken indragna i en större process. 
 
Magdalena Svensson, född 1965 i Torshälla, bosatt i Malmö.
 
 
8dec11s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Svensson
8 december 2011 ,2011 
© Magdalena Svensson 2012