KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

Tel. 046-12 62 48
Mobil: 073-650 12 86
info@krognoshuset.se

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Vikarierande indendent
t.o.m 20180128

Öppettider:
onsdag-söndag kl. 12-17

Stängt onsdag - fredag
inför vernissage

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300 med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll Lund återkommer 2018! Projektet drivs av Konstföreningen Aura.

Läs mer om Konstkväll Lund!

Länk till Program för 2017 (pdf)

LISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANS ”LE SOUS-MARIN”

 
8 oktober–6 november 2011
lesousmarin_S
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
Scenografi ur filmen Le Sous-Marin.
Fotografi.

© Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans /2011
 
 
Aurafilm på KROGNOSHUSET presenterar stolt filmen Le Sous-Marin, en ny produktion av konstnärerna Lisa Jeannin (f. 1972) och Rolf Schuurmans (f. 1972). Filmens titel betyder ”u-båt” och verket handlar om Jeannins farfar under krigsåren i Frankrike. I filmen hör vi Lisa Jeannins pappa berätta om sina minnen av sin far, en man som tjänstgjort i marinkåren som u-båtsförare. Med små u-båtar som specialité, avsedda för endast en person, blev han även efter tjänstgöringen fäst vid små utrymmen. Jeannins pappa minns hur han föredrog att hålla till i ett rum som nåddes via en lucka på golvet i familjens kök. Farfadern var en kortväxt man, endast 146 cm, och man kunde se honom försvinna ner i luckan för att kommunicera med telegrafmaskiner. Ingen visste vem han anropade med sina maskiner eller vad som kommunicerades. 
 
Filmen visar farfaderns trånga ubåtsliknande rum under köket som i ett drömliknande tillstånd. Föremålen kommer till liv genom så kallad stop-motion-teknik. Rummet med telegrafmaskiner och rykande kamin blir själva huvudpersoner i en historia som balanserar mellan det faktiska och det fabulerande. 
 
Filmen Le Sous-Marin är sista delen i ett projekt om konstnärens egen familjehistoria. Lisa Jeannin inledde detta 1995 med att konstruera en skulptur i form av en fullskalig u-båt för en person. Detta äldre verk finns i dag på Malmö Konstmuseum. 
 
Välkomna till vernissagen där ni möter konstnärerna! 
 
Lisa Jeannins hemsida