KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3
223 51 Lund

info@krognoshuset.se
Tel. 046-12 62 48
Mobil. 073-650 12 86
telefontid tors kl. 13-17

Kontaktperson:
Anna Jin Hwa Borstam
Intendent

Öppettider: Ons-sön kl. 13-17

Vid vernissage kl. 13-16
om inget annat anges
Stängt veckan innan vernissage för installation

Krognoshuset är en kulturminnesskyddad medeltida byggnad från omkring 1300-talet med smala och branta trappor. Det kan därför vara otillgängligt för besökare med vissa normbrytande funktionsvariationer / besökare med funktionsnedsättning.

Vi håller på att vidareutveckla tillgänglighetsarbetet. Läs mer om tillgänglighet här!

Nästa Konstkväll är lördagen den 17 oktober 2020! För projektet ansvarar Konstföreningen Auras projektledare!
Läs mer om Konstkväll Lund

LEARNING SITE + JAIME STAPLETON & VIGGO WICHMANN ”AUDIBLE DWELLING 0.2”

 

1 juni – 30 juni 2013 

drawing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Site
Audible Dwelling
© Learning Site, 2013
 
Krognoshuset presenterar under juni månad en utställning med den dansk-svenska konstnärsduon Learning Site. Denna duo består av Rikke Luther och Cecilia Wendt. Tillsammans med Jaime Stapleton (talförfattare) och teknikern Viggo Wichmann har de skapat två moduler som på en och samma gång är skulpturer, vistelserum och ljudsystem. En av dessa moduler kommer att vara placerad utanför Krognoshuset på Mårtenstorget och en vid Brunnshög, nära Korsbäcks mölla i Lund.
 
Projektet Audible Dwelling, i vilket utställningen ingår, inleddes i Columbus, Ohio i USA under 2009. Då skapades modulerna på en parkeringsplats i staden. Audible Dwelling utgick i sin första skepnad från ett amerikanskt sammanhang med dess bilbundna kultur och dess konsumism med luftkonditionerade köpcentrum. Projektet anpassas dock och tar upp de speciella omständigheter som råder på de platser som det kommer till. Modulerna är gjorda för att kunna transporteras och inlemmas i nya omgivningar. I Lund har samarbete inletts med LTH:s arkitektursektion och placeringen av modulen vid Brunnshög pekar på de nya förbindelser som forskningsanläggningarna på platsen medför. 
 
De två moduler som visas i Lund är konstruerade som ekofria kammare. De innehåller ljudsystem med högtalare och rum som besökare fritt kan inträda i. Inspiration för utformningen av enheterna har varit det balanserade, geometriska formspråket från De Stijl och Eileen Grays inredningsarkitektur. Projektet anknyter även till hur ljud och tal har använts i historiska och sociala sammanhang. Det offentliga rummet och kontrollen över ljud däri har genom tiderna varit en organisatorisk och politisk fråga. Audible Dwelling anknyter till ljudets historia i publika sammanhang, vare sig detta handlat om politisk agitation från talarstolen, ljudbilden i köpcentra eller parkeringsplatsens audiovisuella landskap. 
 
Rikke Luther, född 1970, verksam i Köpenhamn. Cecilia Wendt, född 1965, verksam i Malmö. Learning Site bildades 2004 av Luther och Wendt, de hade tidigare varit aktiva i konstnärsgruppen N55 som bildades 1994.
 
LS_Index
Learning Site
Audible Dwelling
© Learning Site, 2013